Organizatii

Asociatia Brokerilor de Asigurare/Reasigurare (ABAR)
Asociatia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (ABAR)


ABAR a fost creata in anul 2009 si are ca principale atributii promovarea produselor de asigurare in randul populatiei, precum si cresterea calitatii relatiei dintre brokerii de asigurare, asiguratori si autoritati.


Presedintele ABAR: Anton CABA
Tel/fax 60-57-60, 067 101 000
E-mail abar.md@gmail.com

Membrii

Lista brokerilor membri ai ABAR in ordinea aderarii:


1. "AV Broker de Asigurare Reasigurare" SRL

 • IDNO: 1006600009516
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000546; 09.04.2008 - 09.04.2013
 • Sediul: Chisinau, Str. Mitropolitul Dosoftei 126
 • Telefon: 22.92.55.55
 • Fax: 22.60.57.60
 • Email: office@broker.md
 • Adresa web: www.broker.md
 • Administrator: Anton CABA

2. B.A.R. "Omnis" SRL

 • IDNO: 1008600053546
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000002
 • Sediul: Chisinau, Str. Ismail 86/1, ap. 170
 • Telefon: 22.54.71.07
 • Administrator: Sergiu MANIC

3. B.A.R. "Autobin Grup" SRL

 • IDNO: 1008600058448
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000101; 19.03.2009 - 19.03.2014
 • Sediul: Chisinau, str. Ion Creanga 22/2, etaj 3, of. 10
 • Telefon: 22.93.16.16
 • Fax: 22.40.13.23
 • Email: autobingrup@gmail.com
 • Administrator: Alexandru VOSCALEVSCHI

4. B.A.R. "Universal  Asig" SRL

 • IDNO: 1010600004772
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000548 19.03.2010 - 19.03.2015
 • Sediul: str. Corobceanu A., 7/A, ap. 9
 • Telefon: 22.29.64.86
 • Mobil: 373.69363696
 • Director: Vitalie GORIACII

5. B.A.R. "Brokerasig" SRL

 • IDNO: 1005600029728
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000544; 19.02.2010 - 19.02.2015
 • Sediul: Chisinau, Str. Mesager 11, of. 303
 • Telefon: 22.83.72.22; 22.83.72.23
 • Fax: 22.83.72.27
 • Email: office@brokerasig.md
 • Adresa web: www.brokerasig.md
 • Director General: Alexandru MUNTEANU

6. B.A.R. "Ervax Grup" SRL

 • IDNO: 1003600017899
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000541; 20.03.2008 - 20.03.2013
 • Sediul: Chisinau, Bd. Cuza Voda 5/1, bir. 318
 • Telefon: 22.52.10.11
 • Fax: 22.52.10.11
 • Email: ervax.md@gmail.com
 • Adresa web: www.ervax.com
 • Administrator: Veaceslav CERNICA

7. B.A.R. "Birman Grup"

 • IDNO: 1008600054118
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000312; 05.06.2009 - 05.06.2014
 • Sediul: Chisinau, Str. Socoleni 16, ap. 3
 • Telefon: 22.46.25.91; 690.82.450
 • Fax: 22.26.06.77
 • Email: birman_grup@yahoo.com
 • Manager Principal: Ion BIRCA

8. ICS "Eurolife Broker de Asigurare" SRL

 • IDNO: 970611022095
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: A MMII 028441; 25.04.2008 - 25.04.2013
 • Sediul: Str. Tighina 49/3 Z, et 4, birou 43
 • Telefon: 22.88.81.43
 • Fax: 22.88.82.45
 • Email: vtapu@eurolife.md
 • Adresa web: www.eurolife.md
 • Administrator: Victor TAPU

9. Broker de Asigurare - Reasigurare ,,OMEGA-BROKER" S.R.L.

 • IDNO: 1010600026457
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000624; 20.08.2010 - 20.08.2015
 • Sediul: mun. Chi?inau, str. Octavian Goga 26m of.1
 • Administrator: Adrian CEAU?

10. B.A.R. „PRODEVIZ" S.R.L.

 • IDNO: 1008600026717
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000336; 06.06.2008 - 06.06.2013
 • Sediul: str. Iazului, 72, ap. 3
 • Telefon: 22.26.03.69
 • Administrator: Olga DATCO

11.B.A.R. „SANI-ASIG" S.R.L.

 • IDNO: 1012600016818
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000698; 27.07.2012-27.07.2017
 • Sediul: str. A. Sciusev, 50, of.5
 • Telefon: 373.69272226
 • Administrator: Sergiu POPOVICI

 12.B.A.R. „SGT ASIG CONSULTING" S.R.L.

 • Administrator: Sergiu GU?TIUC

 13.B.A.R. „PARTENER - BROKER" S.R.L.

 • IDNO: 1008600051368
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000763; 23.05.2015 - nelimitat
 • Sediul: str. 31 August 1989, nr. 31
 • Telefon: 22.542081
 • Administrator: Veronica UJA

 14.B.A.R. „INVEST BROKER" S.R.L.

 • IDNO: 1013600004577
 • Serie, Nr si termen valabilitate licenta: CNPF 000713; 23.03.2013 - nelimitat
 • Sediul: bd. Moscovei nr.3 bloc 6
 • Telefon: 079463041
 • Administrator: Galina PECIULA P R O B A T

la Adunarea de constituire
a Asociatiei Brokerilor de Asigurare-Reasigurare
in baza procesului-verbal Nr.1
din 03 februarie 2009

Codul etic
al brokerilor de asigurare/reasigurare
membri ai Asociatiei Brokerilor de Asigurare - Reasigurare

Prezentul Cod a fost elaborat tinindu-se cont de practica internationala si de etica afacerilor brokerilor de asigurare. Codul a fost adoptat de membrii Asociatiei ca document (act) de baza , ce determina standartele profesionale si normele etice ale activitatii brokerilor de asigurare,ce pretind sa se numeasca profesionist. Fiecare din membrii Asociatiei Brokerilor de Asigurare si Reasigurare accepta aceste standarte si se obliga sa le respecte si sa se conformeze lor, in scopul formarii si mentinerii bunei reputatii a brokerului de asigurare.

1. Principiile de baza ale activitatii brokerilor de asigurare/reasigurare.

- Brokerii de asigurare/reasigurare respecta regulile concurentei si practicii afacerilor si nu utilizeaza informatii si materiale neveridice, defaimatoare, compromitatoare in adresa colegilor sai de breasla si concurentilor.
- In procesul activitatii sale brokerii sunt obligati sa evite actiuni, care ar putea compromite reputatia profesiei de broker, ce ar duce, la rindul sau, la pierderea increderii din partea clientilor.
- Brokerii de asigurare/reasigurare utilizeaza doar publicitate veridica, evitind elemente ce pot induce in eroare.
- Brokerii de asigurare/reasigurare se conduc de politica de angajare a cadrelor calificate si acorda atentie cuvenita perfectionarii continue din punct de vedere etic si profesionist al angajatilor sai.
- Sistemul de deservire a clientilor trebuie sa fie organizat in asa mod, incit in orice imprejurari sa-i permita brokerului sa apere interesele lor.
- Brokerii de asigurare/reasigurare fiind parte a pietei de asigurari, trebuie sa contribuie la dezvoltarea eficienta si continua a ei.
- Sa apeleze mai intii la arbitrajul ABAR inainte de a se adresa oricarei alte Instante, in caz de litigiu cu una dintre celelalte societati membre ale ABAR.
- Sa respecte statutul de membru al ABAR si sa depuna efort permanent pentru bunul renume al ABAR, promovind imaginea acesteia in fata tuturor colegilor, partenerilor sau presei. Totodata sa raspunda favorabil tuturor sarcinilor pe care le va primi din partea conducerii ABAR si/sau prin hotaririle Adunarilor Generale si sa se achite intocmai si la timp cotizatiile stabilite.
- Brokerii nu vor intreprinde actiuni pentru atragerea clientilor ce au contract de mandat in vigoare (derulare)cu alti brokeri.

2. Principiile de activitate a colaboratorilor companiilor de brokeraj in asigurari

Colaboratorii companiilor de brokeraj din asigurari trebuie sa se conduca si sa corespunda urmatoarelor standarte (cerinte):

- Sa dea dovada de loialitate profesionala in relatiile cu alti colegi intermediari in asigurari. Nu vor face afirmatii si nu vor intreprinde actiuni care ar putea sa afecteze imaginea si prestigiul colegilor sai, cu exceptia cazurilor de contradictii profesionale, argumentate tehnic si va fi oricind solidar cu ei in efortul depus pentru progresul activitatii pe piata de asigurari si pentru intarirea statutului profesional al brokerului de asigurare/reasigurare.
- Colabratorii trebuie sa prezinte in lumina favorabila atit compania sa de brokeraj, atit si piata asigurarilor in general.
- Colaboratorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor si taina comerciala atit in procesul activitatii, cit si dupa demisie, schimb loc de munca.
- Colaboratorii trebuie sa se conduca in activitatea sa de normele eticii, sa nu folosesca pozitia ocupata in cadrul companiei pentru a obtine beneficii materiale personale, desinestatator sau prin alte persoane.
- Colaboratorii trebuie sa tinda in pemanenta spre ridicarea nivelului sau cultural, al deprinderilor si cunostintelor profesionale.
- Colaboratorii trebuie sa cunoasca legislatia din domeniul asigurarilor si normele prezentului Cod.

3.  Principiile activitatii in relatiile cu lientii.

Brokerul de asigurare/reasigurare si colaboratorii sai trebuie sa se conduca de urmatoarele principii:

- Interesele clientului au prioritate in raport cu orice intreres personal al brokerului si/sau al pietei de asigurari in general.
- Sa explice clientilor sai termenii si conditiile contractelor pe care le recomanda, nelasindu-le acestora nici o indoiala asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin.
- Brokerul de asigurare/reasigurare si colaboratorii sai se conduc de principiul nedeclararii informatiei ce se refera la orice aspect al asigurarii clientilor sai, exceptie fiind cerintele legislatiei in acest sens.
- Brokerul de asigurare/reasigurare si colaboratorii sai trebuie sa ofere in exclusivitate informatii veridice, complete, legale, referitor la companii de asigurare, produse de asigurare si preturile lor.
- Brokerul de asigurare/reasigurare poarta raspundere pentru analiza complexa al riscului, elaborarea si pregatirea programelor individuale de asigurare, a contractelor de asigurare, pentru consultanta, administrare si gestionarea contractelor de asigurare si relatiile cu clientul in procesul de regularizare a daunelor.
- Brokerul de asigurare/reasigurare trebuie sa plaseze riscul conform cotatiei, obtinute de la asigurator.
- Brokerul de asigurare/reasigurare nu trebuie sa intreprinda masuri sau actiuni ce contravin cererii clientului.
- In cazul daca clientul doreste sa rezilieze contractul de mandat, brokerul va returna toate materialele primite de la client.

4. Principiile activitatii in relatiile cu societatile de asigurare.

- Brokerul este obligat sa detina informatii veridice si actualizate despre piata asigurarilor interna si internationala,despre companii de asigurare si produsele lor.
- In procesul plasarii riscului pe baze de concurs, brokerul trebuie sa actioneze profesionist si obiectiv, evitind relatii de afiliere cu asiguratorii.
- Brokerul de asigurare/reasigurare trebuie sa mentina relatii de afaceri bune cu companiile de asigurare si sa respecte contractele de brokeraj incheiate cu ele.
- Brokerul de asigurare/reasigurare nu poate fi afiliat unei anumite companii de asigurare.
- Sa informeze ABAR cu privire la eventualele practici incorecte ale asiguratorilor, pentru pastrarea unui climat de afaceri cit mai corect si a unei inalte etici profesionale pe piata de asigurari precum si din spirit de colegialitate.


Share |
Create AccountLog In Your Account