Organizatii

Asociatia de Actuariat din Moldova (AAM)


Despre Asociatie

Pe data de 29 ianuarie 2007 a fost inregistrata legal Asociatia de Actuariat din Moldova.
Asociatia de Actuariat din Moldova (AAM) este o asociatie obsteasca neguvernamentala, apolitica, nonprofit, care va reprezenta, in premiera, profesia de actuariat in Republica Moldova.
La data de 28 octombrie 2007, la Congresul de la Dublin, Irlanda, Asociatia de Actuariat din Moldova (AAM) a devenit Membru Asociat al Asociatiei Internationale de Actuariat.

Scopul asociatiei

Asociatia este creata in scopul recunoasterii, sustinerii si promovarii profesiei de actuar in Republica Moldova, afirmarii si apararea drepturilor tuturor actuarilor sau a persoanelor legate profesional, care isi desfasoara activitatea in Republica Moldova. De asemenea, printre misiunile de baza se mentioneaza si contribuirea la individualizarea si includerea acestei profesii in Nomenclatorul  specialitatilor, precum si dobindirea si propagarea cunostintelor in domeniul actuariatului.

Membrii asociatiei

Membrii Asociatiei de Actuariat din Moldova sunt persoane respectate pe piata asigurarilor si in viata academica atit din republica Moldova, cit si in strainatate, cu pregatire statistica, matematica si economica si care isi desfasoara activitatea in societati de asigurari de viata sau generale (nonviata) si in institutii universitare si academice.sitar si postuniversitar, probabil din necunosterea acestui domeniu, nu exista o astfel de specializare.

Cine este actuarul?

Actuarul este o persoana calificata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite, in principal, pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor. Daca e sa tinem cont de rolul actuarului si in alte domenii, atunci putem remarca ca actuarul se ocupa de evaluarea consecintelor financiare ale unor evenimente incerte viitoare.

Situatia actuala a actuariatului in Republica Moldova

La ora actuala, in Republica Moldova, profesia de actuar este foarte putin popularizata, am putea spune ca chiar este necunoscuta. Putine persoane, chiar si din domeniul asigurarilor cunosc semnificatia lui. Ca consecinta, se observa o lipsa de actuari specializati in domeniul asigurarilor si a fondurilor de pensii, in conditiile in care in invatamintul universitar si postuniversitar, probabil din necunosterea acestui domeniu, nu exista o astfel de specializare.

Criza este din ce in ce mai mare, referindu-ne la faptul ca, potrivit noii legi Cu privire la asigurari rolul si responsabilitatile actuarilor vor fi din ce in ce mai mari.

In conformitate cu prevederile Legii Cu privire la asigurari (in redactie noua) nr.407-XVI din 21.12.2006 in care se remarca o armonizare cu standardele internationale si o consolidare a acestui sectorului asigurarilor,  companiile de asigurari vor fi obligate sa beneficieze de serviciile actuarilor.

Un prim pas inainte este ca aceasta lege reglementeaza, pentru prima data, statutul actuarului in asigurari. Potrivit legii functia de actuar este definita ca o functie de conducere de specialitate. In calitate de actuar poate sa activeze orice persoana fizica care este titular al unui certificat de calificare eliberat de Autoritatea de supraveghere si care este responsabil de calcularea primelor de asigurare, rezervelor tehnice, dividendelor asiguratilor, beneficiarilor serviciilor de asigurare, tabelelor de mortalitate, precum si estimarea concordantei dintre rezervele tehnice si activele aferente.

Necesitatea cresterii numarului de actuari atestati deriva si din prevederele legale referitoare la fondurile nestatale de pensii.

Intentiile actuale ale asociatiei

Conform sondajelor, profesia de actuar este printre cele mai prestigioase profesii din lume. Astfel, printre obiectivele de baza ale asociatiei este si crearea unei profesii de interes pentru R. Moldova, care sa atinga nivelurile si standardele internationale.
De asemenea, crearea unui centru de instruire, cercetare si dezvoltare in domeniul actuariatului, elaborarea unui cod de etica profesionala bazat pe integritate si respect al legislatiei si stabilirea de contacte de colaborare cu afilierea la Asociatia Internationala de Actuariat (IAA) si Group Consultatif Actuariel Europeen (GCAE) sunt misiunile principale de moment ale Asociatiei, realizarea carora vor avea o contributie semnificativa la dezvoltarea actuariatului in Republica Moldova.

Domenii de activitate ale actuarilor

Pe plan international, majoritatea actuarilor isi desfasoara activitatea in domenii asociate cu activitatea de asigurari, cu toate acestea numarul celor angajati si in alte domenii continua sa creasca. In acest context, este binecunoscut ca actuarii sunt indispensabili asigurarilor generale si de viata, fondurilor de pensii, in curs de lansare in Republica Moldova, bancilor comerciale, fondurilor de investitii, firme de audit si consultanta etc. In cadrul institutiilor de stat, actuarii participa la managementul programelor de asistenta sociala: pensii, medicina, etc. prin prisma estimarii obligatiilor financiare.

Consideram, prin urmare, ca exista suficiente argumente ca sa luam in serios problema instruirii, calificarii si organizarii actuarilor si, cat mai repede posibil, sa cautam solutii care raspund la asteptarile legislatiei interne si standardelor internationale.


http://actuariat.org.md


Share |
Create AccountLog In Your Account