CNPF
Comisia Nationala a Pietei Financiare este autoritate autonoma a administratiei publice centrale, responsabila fata de Parlament, care autorizeaza si reglementeaza activitatea participantilor pe piata financiara nebancara, precum si supravegheaza respectarea legislatiei de catre ei...

Art.1, Legea privind Comisia Nationala a Pietei Fiananciare Nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 (in redactarea Legii Nr.129-XVI din 7 iunie 2007)


Comisia Nationala a Pietei Financiare este succesoare in drepturi si obligatiuni a Comisiei Nationale Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor si Fondurilor Nestatale de Pensii si a Serviciului supravegherii de stat a activitatii asociatiilor de economii si imprumut ale cetatenilor de pe linga Ministerul Finantelor al Republicii Moldova.

Obiectivele de baza ale CNPF sunt: consolidarea stabilitatii, asigurarea transparentei, sigurantei si eficientei sectorului financiar, prin adoptarea si mentinerea unui cadru regulatoriu si de supraveghere a participantilor pietei financiare adecvat pentru reducerea riscurilor sistemice, precum si pentru prevenirea practicilor neloiale, abuzive si frauduloase in sectorul financiar, in scopul protejarii intereselor clientilor si investitorilor.

Autoritatea CNPF se extinde asupra:

 • emitentilor,
 • investitorilor,
 • participantilor profesionisti ai pietei valorilor mobiliare, definiti de legislatia privind piata valorilor mobiliare,
 • companiilor de asigurare,
 • brokerilor de asigurare,
 • fondurilor nestatale de pensii,
 • organizatiilor de microfinantare,
 • asociatiilor de economii si imprumut,
 • organizatiilor de credit ipotecar
 • birourilor istoriilor de credit.

Consiliul de administratie:

Comisia Nationala a Pietei Financiare este condusa de Consiliul de Administratie, care este un organ colegial compus din 5 membri desemnati de Parlament.

Presedintele Consiliului de administratie se desemneaza pe termen de 4 ani, vicepresedintele - pe 3 ani, un membru - pe 3 ani si doi membri - pe 2 ani. Fiecare membru are dreptul la doua mandate consecutive.Valeriu CHITAN - presedinte al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare


Nascut la 1 iunie 1955 în satul Fantanita, raionul Drochia.

STUDII si INSTRUIRI
Universitare: Institutul Politehnic din Chisinau, Facultatea Economie, specializarea Finante si Credit (1976).
Postuniversitare: masterat în Administrarea Afacerilor (Bled School of Management, Slovenia, 2002).

Stagii de pregatire:
Institutul Economie si Finante din Sankt-Petersburg (1980);
Institutul Fondului Monetar International din Viena (JVI IMF, 1992-1996).

ACTIVITATE PROFESIONALA
1976-1984economist superior, sef inspectie venituri, sef inspectie buget în cadrul  autoritatii raionale  Finante Donduseni.
1984-1987sef al autoritatii raionale Finante Donduseni, membru al Comitetului executiv raional.
1987-1991sef sectie, sef  directie, sef Directie generala buget în cadrul  ministerului Finantelor. În anii 1988-1990 s-a preocupat si de problemele regionalismului financiar-bugetar si descentralizarea finantelor publice, la scara unionala si nationala. Autor si promotor al primului act normativ suveran în materie de finante publice (Legea cu privire la sistemul bugetar din 29.11.1990).
1991-1994viceministru, prim-viceministru al Finantelor; membru al Comitetului pentru Reforma Monetara, înfiintat prin Decret prezidential din 09.12.1992.
1994-1998
ministru al Finantelor, în mandatul caruia  au fost promovate  bazele sistemului fiscal-bugetar, institutionalizata trezoreria de stat, implementate  standardele nationale de contabilitate si audit. În calitatea  si de presedinte al Consiliului Creditorilor (1995-1998) a gestionat un  proces amplu de restructurare economica si redresare financiar-operationala a sectorului real.

În perioada exercitarii functiilor ministeriale, Valeriu Chitan, concomitent, a reprezentat Guvernul în calitate de:
 • membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Moldovei (1992-1994);
 • viceguvernator pentru Republica Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Fondului Monetar International (1992-1994);
 • guvernator pentru Republica Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Bancii Mondiale (1994-1998).
 
1998-2003presedinte al Asociatiei Bancilor din Moldova, fiind realizate initiative legislative si regulatorii aferente consolidarii institutionale a sectorului bancar. A reprezentat  comunitatea bancara în cadrul Comisiei pentru elaborarea si asigurarea aplicarii masurilor de depasire a crizei economico-financiare, constituita prin Decret prezidential din 16.10.1998.
2003-2010top-manager în grupul petrolier LUKOIL, pana în 2006 a administrat proiectul corporativ de valorificare si pozitionare pe piata de distributie din Ungaria.
2011-2016membru al Curtii de Conturi, exercitand coordonarea misiunilor de audit extern si promovarea schimbarilor cu impact managerial, financiar si social în sectorul public.

În conformitate cu Hotararea Parlamentului Republicii Moldova din 13 aprilie 2017, Valeriu Chitan a fost desemnat în calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al CNPF pentru un mandat de 5 ani.Nina DOSCA - vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

Nascuta la 23 ianuarie 1962 în satul Lozova, raionul Straseni.

STUDII si INSTRUIRI
Universitare: Universitatea de Stat ”M. Lomonosov” din Moscova, Facultatea Economie (1985).

Stagii de pregatire:
Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori, U.S.A. Washington DC (1996);
Reteaua de Privatizare din Europa Centrala si de Est din Slovenia (CEEPN, 1994);
Centrul  Bancii Mondiale pentru Reforma Raportarii Financiare si Academia Diplomatica din Viena (CFRR, IFRS, 2013);
Toronto Centre (2013);
Institutul Fondului Monetar International din Viena (JVI IMF, 2015).

ACTIVITATE PROFESIONALA
1985-1994cadru didactic, Colegiul de telecomunicatii, or. Chisinau.
1994-1999expert principal, sef Directie licente si reglementare a pietelor de capital în   cadrul Comisiei de Stat pentru Piata Hartiilor de Valoare.
1999-2013sef de subdiviziuni structurale, director al Departamentului valori mobiliare, director al Directiei generale supraveghere valori mobiliare, Comisia Nationala a Pietei Financiare.
  
În conformitate cu Hotararea Parlamentului  nr.178 din 12 iulie 2013 a fost desemnata în calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare pe un termen de 5 ani.

Iurie FILIP - vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei FinanciareNascut la 12 iunie 1959, în satul Scumpia, raionul Falesti.

STUDII si INSTRUIRI
Universitare: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de matematica si cibernetica, calificarea: matematician, învatator de matematica (1981).
Postuniversitare: Universitatea Libera Internationala din Moldova (1997).
Doctor în economie.

ACTIVITATE PROFESIONALA
1981-1984inginer-programator, Centrul de calcul interuniversitar.
1988-1989cercetator stiintific la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de cibernetica si matematica.
1989-1994sef Serviciul de informatica, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.
1994-2001director general, SA ”TRIADA”.
2001-2003sef al sectiei investitii, BC ”Energbank” S.A.
2003-2005manager-sef, Compania de investitii ”Manager Capital Grup” S.R.L.
2005-2011presedinte al Comisiei de lichidare, Fondul de investitii ”Telecom-Invest” S.A.
2011- prezentmembru, vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare.


Victor CAPTARI - membru al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

Nascut la 6 mai 1954 în satul Costiceni, raionul Nouasulita, regiunea Cernauti (Ucraina).

STUDII si INSTRUIRI
Universitare: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (1978).
Postuniversitare: Universitatea de Stat ”M. Lomonosov” din Moscova (1989).
Doctor în filosofie.

ACTIVITATE PROFESIONALA
1978-1979viceprocuror, Procuratura regionala Cernauti.
1979-1981anchetator, Procuratura militara unionala, Districtul Moscova.
1981-1986sef Sectie cadre, Universitatea de Stat din Moldova.
1986-1992lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova si Academia de Studii Economice din Moldova.
1992-1995director, Întreprinderea mica ”Carat”.
1995-1997consilier, Consiliul de Administratie al Bancii de Economii; director al reprezentantei BEM în Germania.
1997-1998prim-vicepresedinte, presedinte ”Bucuria Bank”.
1998-1999 
vicepresedinte, Comisia de Stat pentru Piata Hartiilor de Valoare.
2010             
consilier în probleme politice, Presedintia Republicii Moldova.
2011 – prezentvicepresedinte, membru al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare.

Viorel MIRON - membru al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare


Nascut la 6 septembrie 1980 în comuna Tohatin, municipiul Chisinau.

STUDII si INSTRUIRI
Universitare: Academia de Studii Economice din Moldova, specializarea Banci si Burse de Valori (2002).
Postuniversitare: masterat în  Administrarea financiar-bancara  (Academia de Studii Economice din Moldova, 2008).

ACTIVITATE PROFESIONALa

2002-2003casier-expert, Banca Comerciala „Moldova Agroindbank” S.A.
2003-2010contabil sef, Societatea pe actiuni „RENABS”.
2010-2016controlor de stat principal /auditor public, Curtea de Conturi.
2016-2017sef adjunct, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Oficiul Teritorial Chisinau.
În conformitate cu Hotararea Parlamentului  nr. 73 din 13 aprilie 2017 a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare pe un termen de 5 ani.  
Create AccountLog In Your Account