Organizatii

Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM)


Despre CNAM

Compania Nationala de Asigurari in Medicina este o organizatie de stat autonoma de nivel national, care dispune de personalitate juridica si desfasoara activitati nonprofit in domeniul asigurarii obligatorii de asistenta medicala, fondata prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001 in scopul implementarii Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

Statutul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina a fost aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.156 din 11 februarie 2002 in temeiul aceleiasi Legi si al altor acte normative aferente si are drept obiectiv reglementarea activitatii Companiei. In activitatea sa Compania se calauzeste de Constitutia Republicii Moldova, hotaririle Parlamentului, decretele presedintelui, hotararile si dispozitiile Guvernului Republicii Moldova, de alte acte normative precum si de Statutul sus mentionat.

Obiectivele Companiei sunt: organizarea, desfasurarea si dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenta medicala, cu aplicarea procedeelor si mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament si profilaxie a maladiilor si starilor, incluse in Programul unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala, controlul calitatii asistentei medicale acordate si implementarea cadrului normativ aferent asigurarilor obligatorii de asistenta medicala.

Compania isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Agentiilor teritoriale, activitatea carora o organizeaza, o coordoneaza si o supravegheaza in conditiile legii.

Prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele masuri pentru implementarea asigurarilor obligatorii de asistenta medicala, nr.1432 din 7 noiembrie 2002 a fost aprobata structura aparatului central si lista agentiilor teritoriale ale Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, care include:
   - Conducerea,
   - Directia juridica,
   - Directia evidenta contabila,
   - Directia economie si planificare,
   - Directia contractare si relatii cu prestatorii,
   - Directia evaluare si control,
   - Directia sisteme informationale,
   - Directia administrativa,
   - Serviciul resurse umane,
   - Serviciul relatii cu publicul,
   - Serviciul audit intern.


http://www.cnam.md/


Share |
Create AccountLog In Your Account