Directive Europene

DIRECTIVA 2005/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 11 mai 2005 (AORCA)

11.05.2005

de modificare a Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE si 90/232/CEE si a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind asigurarea de raspundere civila auto
(Text cu relevanta pentru SEE)

DECIZIA COMISIEI din 28 iulie 2003 (AORCA)

28.07.2003

privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului privind controlul asigurarii de raspundere civila auto
[notificata cu numarul C (2003) 2626]
(Text cu relevanta pentru SEE)
(2003/564/CE)

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2000/26/CE din 16 mai 2000 (AORCA)

16.05.2000

privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la asigurarea de raspundere civila auto si de modificare a Directivelor Consiliului 73/239/CEE si 88/357/CEE
(a patra directiva privind asigurarea auto)


REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 (regulamente statistice)

28.05.1999

privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de asigurare

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1227/1999 din 28 mai 1999 (regulamente statistice)

28.05.1999

privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare
(Text cu relevanta SEE)

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1226/1999 din 28 mai 1999 (regulamente statistice)

28.05.1999

privind derogarile care trebuie acordate pentru statistica serviciilor de asigurare

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1225/1999 din 27 mai 1999 (regulamente statistice)

27.05.1999

privind definitiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare
(Text cu relevanta pentru SEE)

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/49/CEE din 18 iunie 1992 (non-viata)

18.06.1992

de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a Directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treia directiva privind "asigurarea generala")Create AccountLog In Your Account