Legislatie

Hotararea CNPF Nr. 27/12 din 16.05.2014


HOTARIRE Nr. 27/12
din  16.05.2014

Hotararea cu privire la rezultatele controlului tematic privind
respectarea de catre asiguratori a legislatiei la formarea
rezervelor de asigurare si mentinerea nivelului marjelor
de solvabilitate si a coeficientului de lichiditate

Publicat : 30.05.2014 in Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 726     Data intrarii in vigoare : 30.05.2014

    In temeiul Ordonantei Comisiei Nationale a Pietei Financiare (C.N.P.F.) nr.54/6-O ­­­­­­­­­din 08.11.20131 si a ordinelor presedintelui C.N.P.F., a fost efectuat controlul tematic la 15 asiguratori privind respectarea de catre acestia a legislatiei la formarea rezervelor de asigurare si mentinerea nivelului marjelor de solvabilitate si a coeficientului de lichiditate la situatia din 30.09.2013. Prezenta hotarire se refera la rezultatele controlului la 12 asiguratori2, in cazul a 3 asiguratori („Transelit" S.A., „Victoria Asigurari" S.A., „Asito" S.A.) rezultatele controlului fiind examinate separat.
    ____________________________________________
    1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.262-267, art.1725
    2 „Acord Grup" S.A., „Asterra Grup" S.A., „Auto-Siguranta" S.A., „Donaris Group" S.A., „Galas" S.A., „Garantie" S.A., „Grawe Carat Asigurari" S.A., „Klassika Asigurari" S.A., „Moldcargo" S.A., „Moldasig" S.A., „Moldova Astrovaz" S.A., „Sigur-Asigur" S.A.

    Astfel, urmare a controlului tematic nominalizat, s-au constatat urmatoarele.
    Asiguratorii „Acord Grup" S.A., „Donaris Group" S.A., „Garantie" S.A., „Grawe Carat Asigurari" S.A. si „Moldova Astrovaz" S.A. au determinat marimea rezervei primei necistigate cu abatere de la prevederile art.34 alin.(1) si alin.(2) lit.a) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurari"3 (in continuare - Legea nr.407-XVI din 21.12.2006) si Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotarirea C.N.P.F. nr.1/5 din 11.01.20114, fapt ce a conditionat diminuarea rezervei cu valori indicate in Tabelul nr.1
    ____________________________________________
    3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213
    4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.37-38, art.205
                                                                                                                       Tabelul nr.1

Nr.d/o

Denumirea asiguratorului

RPN conform raportului, mii lei

RPN conform rezultatelor controlului, mii lei

Devieri dintre RPN raportata si RPN recalculata, mii lei

% devierii

A

1

2

3

4=2-3

5 = (4/3)*100

1

Acord Grup S.A.

13137,3

13147,2

-9,9

0,1

2

Donaris Grup S.A.

40172,6

40386,3

-213,7

0,53

3

Garantie S.A.

12859,5

13053,7

-194,2

1,5

4

Grawe Carat Asigurari S.A. (asigurari generale)

22991,2

26227,2

-3236,0

12,3

5

Moldova Astrovaz S.A.

5254,0

5428,5

-174,5

3,2


    Asiguratorii „Acord Grup" S.A., „Auto-Siguranta" S.A., „Donaris Group" S.A., „Galas" S.A., „Garantie" S.A., „Grawe Carat Asigurari" S.A., „Klassika Asigurari" S.A., „Moldcargo" S.A., „Moldova Astrovaz" S.A. si „Moldasig" S.A. nu au respectat modul de formare a rezervei daunelor declarate, dar nesolutionate in conformitate cu art.34 alin.(1), alin.(2) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 si Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, prin ce au admis diminuarea rezervei cu valori indicate in Tabelul nr.2
                                                                                                                         Tabelul nr.2

Nr.d/o

Denumirea asiguratorului

RDDN conform raportului, mii lei

RDDN conform rezultatelor controlului, mii lei

Devieri dintre RDDN raportata si RDDN recalculata, mii lei

% devierii

A

1

2

3

4=2-3

5 = (4/3)*100

1

Acord Grup S.A.

14712,2

14754,0

-41,8

0,3

2

Auto-Siguranta S.A.

968,4

1121,1

-152,7

13,6

3

Donaris Group S.A.

21497,8

21938,7

-440,9

2,0

4

Galas S.A.

717,3

832,4

-115,1

13,8

5

Garantie S.A.

3526,0

3473,0

+53,0

*

6

Grawe Carat Asigurari S.A.

13596,3

13783,7

-187,4

1,4

7

Klassika Asigurari S.A.

2916,9

3289,6

-372,7

11,3

8

Moldcargo S.A.

18074,1

18283,4

-209,3

1,1

9

Moldova Astrovaz S.A.

2325,9

2375,3

-49,4

2,1

10

Moldasig S.A.

55514,7

60655,6

-5140,9

8,5


    * „Garantie" S.A. a intocmit actele de constatare si evaluare a pagubelor in cadrul asigurarii subventionate a culturilor agricole contrar prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.243-XV din 08.07.2004 „Privind asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura"5 si pct.16 din Regulamentul privind subventionarea asigurarii riscurilor de productie in agricultura, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.217 din 24.02.20056, fapt ce nu a permis aprecierea corectitudinii stabilirii de catre asigurator a rezervei daunelor declarate, dar nesolutionate pentru acest tip de asigurare.
   
____________________________________________
    5 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704
    6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.288

    In urma recalcularii de catre echipa de control a ratei de solvabilitate a asiguratorilor vizati la situatia din 30.09.2013 s-a constatat ca unii asiguratori au raportat acest indicator majorat (a se vedea Tabelul nr.3). Totusi, rata solvabilitatii recalculata (cu exceptia „Garantie" S.A.) a fost peste nivelul stabilit la pct.12 si pct.121 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului), aprobat prin Hotarirea C.N.P.F. nr.2/1 din din 21.01.20117, asigurindu-se astfel solvabilitatea si stabilitatea financiara a asiguratorului pe intreaga durata a obligatiilor certe asumate conform contractelor de asigurare si a obligatiilor viitoare, precum este indicat la art.30 alin.(2) si alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006.
    ____________________________________________
    7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art.310
                                                                                                                              Tabelul nr.3

Nr.d/o

Denumirea asiguratorului

RS conform raportului, %

RS conform rezultatelor controlului, %

Devieri dintre RS raportata si RS recalculata in cadrul controlului, % (-/+),

A

1

2

3

4=3-2

1

Acord Grup S.A.

113,0

112,0

+1,0

2

Auto-Siguranta S.A.

130,0

128,8

+1,2

3

Donaris Group S.A.

104,6

100,7

+3,9

4

Galas S.A.

100,9

100,3

+0,6

5

Garantie S.A.

66,3

66,9**

-0,6**

6

Grawe Carat Asigurari S.A. (asigurari generale)

203,7

185,3

+18,4

61

Grawe Carat Asigurari S.A. (asigurari de viata)

244,6

244,6

0

7

Klassika Asigurari S.A.

156,4

154,0

+2,4

8

Moldova Astrovaz S.A.

159,9

120,7

+39,2

9

Moldasig S.A.

494,0

489,2

+4,8


    ** „Garantie" S.A. a informat C.N.P.F. suplimentar la 26.12.2013 si la 10.03.2014 despre masurile intreprinse intru conformarea la cerintele legislatiei, si anume au fost prezentate rapoartele privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului) la situatiile din 24.12.2013 si 31.12.2013 conform carora rata solvabilitatii a constituit 128,0 la suta si, respectiv, 129,6 la suta, ceea ce este peste nivelul stabilit de prevederile pct.12 si pct.121 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor).
    Contrar prevederilor art.30 alin.(6) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 si pct.2, pct.11, pct.16 - 18 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor), unii asiguratori nu au dispus de active eligibile suficiente pentru a acoperi, tinind cont de limitele de dispersie stabilite, rezervele de asigurare si marja de solvabilitate minima (fondul asiguratilor), valoarea deficitului inregistrat fiind indicata in Tabelul nr.4.
                                                                                                                         Tabelul nr.4

Nr.d/o

Denumirea asiguratorului

Fondul asiguratilor conform rezultatelor controlului, mii lei

Active eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, mii lei

Surplus (Deficit) de active eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, mii lei

Active eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, tinand cont de cerintele de dispersie, mii lei

Surplus (Deficit)  de active eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, tinand cont de cerintele de dispersie, mii lei

A

1

2

3

4=3-2

5

6=5-2

1

Acord Grup S.A.

35328,2

55706,6

+20378,4

31946,9

-3381,3

2

Asterra Grup S.A.

22975,3

35283,7

+12308,4

19353,3

-3622,0

3

Auto-Siguranta S.A.

12919,5

20267,4

+7347,9

13104,7

+185,2

4

Donaris Group S.A.

76546,7

85646,7

+9100,0

78520,4

+1973,7

5

Galas S.A.

45033,6

79075,3

+34041,7

42202,4

-2831,2

6

Garantie S.A.

22729,0

31908,6

+9179,6

22924,2

+195,2

7

Grawe Carat Asigurari S.A. (asigurari generale)

49851,2

75812,6

+25961,4

62912,8

+13061,6

71

Grawe Carat Asigurari S.A. (asigurari de viata)

211699,2

252646,5

+40947,3

243802,7

+32103,5

8

Klassika Asigurari S.A.

22584,8

36448,5

+13863,7

18783,6

-3801,2

9

Moldcargo S.A.

66270,6

60236,4

-6034,2

47370,7

-18899,9

10

Moldova Astrovaz S.A.

13218.5

20386.2

+7167.7

14097.0

+878,5

11

Moldasig S.A.

202093,6

302774,3

+100680,7

119507,4

-82586,2


    Patru asiguratori au admis acoperirea rezervelor de asigurare si a marjei de solvabilitate (fondului asiguratilor) cu active asupra carora au fost aplicate sechestre, emise garantii sau ipoteca, fapt ce contravine art.34 alin.(11) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 si pct.171 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorului). Informatia detaliata este indicata in Tabelul nr.5
                                                                                                                        Tabelul nr.5

Nr.d/o

Denumirea asiguratorului

Denumirea activului grevat cu sarcini cu care a fost acoperit fondul asiguratilor

Tipul grevarii

Valoarea activului grevat cu sarcini cu care a fost acoperit fondul asiguratilor, mii lei

Active eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, tinand cont de cerintele de dispersie, mii lei

Cota activului grevat cu sarcini in activele eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, %

A

1

2

 

3

4

5=(3/4)*100

1

Auto-Siguranta S.A.

imobil

sechestru

2504,4

19353,3

12,9

2

Donaris Group S.A.

mijloace banesti

sechestru

2337,4

78520,4

3,0

3

Moldcargo S.A.

depozit bancar

sechestru

1000,0

47370,7

2,1

4

Moldasig S.A.

imobile

ipoteca

9918,7

119507,4

8,3


    „Asterra Grup" S.A. a raportat in calitate de active admise sa acopere rezervele tehnice de asigurare si o treime din marja de solvabilitate minima terenuri si constructii in suma totala de 13736,5 mii lei, ceea ce reprezinta 60 la suta din totalul dintre rezervele tehnice, exceptind cota reasiguratorului in rezervele tehnice, si o treime din marja de solvabilitate minima, astfel fiind depasit normativul stabilit cu 20 la suta (sau cu 4578,8 mii lei). Similar, „Moldasig" S.A. a raportat  o creanta in suma de 8947,4 mii lei, ceea ce reprezinta 5,5 la suta din totalul dintre rezervele tehnice, exceptind cota reasiguratorului in rezervele tehnice, si o treime din marja de solvabilitate minima, astfel fiind depasit cu 2,5 la suta (sau cu 4028,8 mii lei) normativul stabilit. Prin urmare asiguratorii au incalcat regulile de dispersie prevazute la pct.18 subpct.8) si subpct.9) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor).
    „Garantie" S.A. si „Moldasig" S.A. au admis acoperirea rezervelor tehnice de asigurare si a unei treimi din marja de solvabilitate minima cu active in valoare de 38,4 mii lei  si, respectiv, 92,7 mii lei ce reprezinta creante de la asigurati aferente primelor subscrise mai vechi de 60 de zile de la data scadenta, fapt ce contravine prevederilor pct.4 subpct.4) si pct.16 subpct.8) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor). Creantele in cauza constituie 0,16 la suta si 0,07 la suta din activele „Garantie" S.A. si, respectiv, „Moldasig" S.A. eligibile pentru a acoperi fondul asiguratilor, tinind cont de cerintele de dispersie.
    „Sigur-Asigur" S.A. a admis acoperirea rezervelor de asigurare si a marjei de solvabilitate cu un activ in valoare de 5352,5 mii lei care reprezinta o constructie in curs de executie pentru care procedura de inregistrare in Registrul bunurilor imobile nu a fost finalizata, fapt ce contravine pct.3 si pct.16 subpct.7) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor).
    Contrar prevederilor pct.2 si pct.19 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor), „Donaris Group" S.A. si „Moldova Astrovaz" S.A. au raportat coeficienti de lichiditate majorati cu 0,14 unitati si, respectiv, 0,9 unitati, astfel nefiind respectate prevederile pct.25 din Regulamentul mentionat in ceea ce priveste obligatia de a mentine in permanenta un coeficient de lichiditate de cel putin 1,0.
    Nerespectind prevederile art.32 alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, „Moldasig" S.A. nu a informat in decursul a 5 zile C.N.P.F. despre acordarea de garantii in favoarea unei banci comerciale.
    Avind in vedere cele expuse, in temeiul art.1, art.3, art.8 lit.b) si lit.f), art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare"8, art.54 alin.(1), alin.(2) lit.b) si lit.c), art.55 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006,
    ____________________________________________
    8 Republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS

COMISIA NATIONALA A PIETEI FINANCIARE
HOTARASTE:

    1. Se prescrie conducerii asiguratorilor respectarea neconditionata a prevederilor actelor legislative si normative, precum si intreprinderea masurilor privind inlaturarea incalcarilor reflectate in actul de control, dupa cum urmeaza:
    a) asiguratorilor „Acord Grup" S.A., „Auto-Siguranta" S.A., „Donaris Group" S.A., „Galas" S.A., „Garantie" S.A., „Grawe Carat Asigurari" S.A., „Klassika Asigurari" S.A., „Moldcargo" S.A., „Moldova Astrovaz" S.A. si „Moldasig" S.A. - respectarea modului de formare si mentinere a rezervelor tehnice suficiente indeplinirii obligatiilor ce rezulta din contractele de asigurare si reasigurare;
    b) asiguratorilor „Grawe Carat Asigurari" S.A. si „Moldova Astrovaz" S.A. - respectarea  modului de  calcul al  marjelor de solvabilitate;
    c) asiguratorilor „Donaris Group" S.A. si „Moldova Astrovaz" S.A. - respectarea  modului de  calcul al  coeficientului de lichiditate;
    d) asiguratorilor „Acord Grup" S.A., „Asterra Grup" S.A., „Auto-Siguranta" S.A., „Donaris Grup" S.A., „Galas" S.A., „Garantie" S.A., „Klassika Asigurari" S.A., „Moldcargo" S.A., „Moldasig" S.A. si „Sigur-Asigur" S.A. -  respectarea cerintei privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice si marja de solvabilitate, precum si limitele de dispersie a acestora;
    e) asiguratorului „Moldasig" S.A. - respectarea restrictiilor privind efectuarea tranzactiilor de catre asigurator.
    2. Se sanctioneaza „Moldasig" S.A., pentru nerespectarea prevederilor art.32 alin.(4) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, cu amenda in marime de 5,0 mii lei, care se transfera la bugetul de stat.
    3. Despre executarea prezentei hotariri se va informa Comisia Nationala a Pietei Financiare in termen de o luna.
    4. Se initiaza procedura de tragere la raspundere contraventionala a persoanelor cu functie de raspundere ale asiguratorilor „Acord Grup" S.A., „Asterra Grup" S.A., „Auto-Siguranta" S.A., „Donaris Group" S.A., „Galas" S.A., „Garantie" S.A., „Grawe Carat Asigurari" S.A., „Klassika Asigurari" S.A., „Moldcargo" S.A., „Moldova Astrovaz" S.A. si „Moldasig" S.A. conform legislatiei in vigoare.
    5. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina Directiei generale supraveghere asigurari.
    6. Prezenta hotarire intra in vigoare din data publicarii.

    PRE
SEDINTELE COMISIEI
    NA
TIONALE A PIETEI FINANCIARE                                       Artur GHERMAN

    Nr. 27/12. Chisinau, 16 mai 2014.

 


Share |


Publicat pe 09.09.2014Create AccountLog In Your Account