Legislatie

Hotararea CNPF nr. 53/5/31.10.2008


H O T A R I R E privind stabilirea primei de asigurare de baza si valoarea
coeficientilor de rectificare aferenti asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa
Nr. 53/5 din 31.10.2008
Monitorul Oficial nr.226-229/669 din 19.12.2008


COMISIA NATIONALA A PIETEI FINANCIARE

 

H O T A R I R E

privind stabilirea primei de asigurare de baza si valoarea

coeficientilor de rectificare aferenti asigurarii obligatorii

de raspundere civila auto interna si externa

 

nr. 53/5  din  31.10.2008

 

Monitorul Oficial nr.226-229/669 din 19.12.2008

 

* * *

 

INREGISTRAT:
Ministrul justitiei
_________ Vitalie PIRLOG
nr. de inregistrare 626
din 11 decembrie 2008

 

In vederea executarii prevederilor art.11 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), pct.2 din Hotarirea Guvernului nr.318 din 17.03.2008 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de baza si al coeficientilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagubele produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.392) si in temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

1. Se aproba prima de asigurare de baza si valoarea coeficientilor de rectificare aferenti:

- asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna conform anexei nr.1;

- asigurarii obligatorii de raspundere civila auto externa (Carte Verde) conform anexei nr.2.

2. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina Departamentului supraveghere asigurari.

[Pct.2 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

3. Prezenta hotarire intra in vigoare din 1 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU


Chisinau, 31 octombrie 2008.

 

Nr.53/5.

 

 

Anexa nr.1

la Hotarirea C.N.P.F.

nr.53/5 din 31 octombrie 2008

 

1. Prima de asigurare de baza pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto interna se stabileste in marime de 500 lei.

[Pct.1 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

2. Coeficientul de rectificare K1 se stabileste in functie de tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului si marimea acestuia pentru fiecare mijloc de transport este reflectata in tabelul nr.1.

 

Tabelul nr.1

 

Marimea coeficientului de rectificare K1 stabilit in functie de tipul autovehiculului,

capacitatea motorului, numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului

 

Tipul autovehiculului

Codul

Coeficientul
de rectificare K1

a) Autoturisme (destinate transportului de persoane, cu maximum 9 locuri, inclusiv al conducatorului):

 

 

pina la 1200 cm3

11

0,7

intre 1201-1600 cm3

12

1,0

intre 1601-2000 cm3

13

1,1

intre 2001-2400 cm3

14

1,2

intre 2401-3000 cm3

15

1,5

peste 3000 cm3

16

3,0

taxi

 

3,0

b) Autovehicule pentru transport de persoane:

 

 

microbuze pentru transportarea a 1-17 persoane, inclusiv conducatorul

21

1,5

autobuze pentru transportarea a 18-30 persoane, inclusiv conducatorul

22

2,0

autobuze pentru transportarea a mai mult de 30 persoane, inclusiv conducatorul

23

2,2

troleibuze

24

3,0

c) Tractoare rutiere (cu exceptia tractoarelor rutiere pentru semiremorci), avind puterea motorului:

 

 

pina la 45 CP inclusiv

31

0,5

de la 46 CP pina la 100 CP inclusiv

32

0,7

peste 100 CP

33

0,9

d) Alte autovehicule decit cele mentionate la lit.a)-c), a caror masa maxima autorizata este:

 

 

pina la 3500 kg

41

1,5

intre 3501-7500 kg

42

1,7

intre 7501-16000 kg

43

2,0

peste 16000 kg

45

2,5

e) Motociclete:

 

 

pina la 300 cm3

51

0,3

peste 300 cm3

52

0,5

 

[Pct.2 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

3. Coeficientul de rectificare K2 se stabileste in functie de intensitatea traficului auto in anumite teritorii de utilizare a autovehiculului. Pentru persoane fizice teritoriul de utilizare se stabileste de catre asigurator la incheierea contractului in conformitate cu domiciliul posesorului, drept sursa de confirmare a caruia serveste fisa de insotire a buletinului de identitate al potentialului asigurat. Pentru persoane juridice teritoriul de utilizare se stabileste in conformitate cu adresa juridica a acestora. Marimea coeficientului de rectificare K2 este reflectata in tabelul nr.2.

 

Tabelul nr.2

 

Marimea coeficientului de rectificare K2 stabilit in functie

de teritoriul de utilizare a autovehiculului

 

Domiciliul posesorului

Codul

Coeficientul
de rectificare K2

Municipiul Chisinau

1

1,4

Municipiul Balti

2

1,0

Alte localitati ale tarii

3

0,9

 

[Pct.3 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

4. Coeficientul de rectificare K3 se stabileste in functie de virsta si de vechimea in conducere a utilizatorului autovehiculului, se aplica la incheierea contractelor cu numar limitat de persoane si este reflectat in tabelul nr.3.

 

Tabelul nr.3

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K3

 

Virsta si vechimea in conducere

Codul

Coeficientul
de rectificare K3

Virsta pina la 23 ani inclusiv si vechimea in conducere de pina la 2 ani

1

1,2

Virsta pina la 23 ani inclusiv si vechimea in conducere de peste 2 ani

2

1,1

Virsta peste 23 ani si vechimea in conducere de pina la 2 ani inclusiv

3

1,0

Virsta peste 23 ani si vechimea in conducere de peste 2 ani

4

0,9

 

[Pct.4 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

5. Coeficientul de rectificare K4 se stabileste in functie de tipul contractului si este reflectat in tabelul nr.4.

 

Tabelul nr.4

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K4

 

Tipul contractului

Codul

Coeficientul de rectificare K4

Cu indicarea persoanelor admise sa utilizeze autovehiculul pentru care se incheie contractul (numar limitat de persoane)

1

1,0

Fara indicarea persoanelor admise sa utilizeze autovehiculul pentru care se incheie contractul (numar nelimitat de persoane)

2

1,2

 

6. Coeficientul de rectificare K5 se stabileste in functie de statutul juridic al posesorului autovehiculului si marimea acestuia este reflectata in tabelul nr.5.

 

Tabelul nr.5

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K5

 

Statutul juridic al posesorului autovehiculului

Codul

Coeficientul
de rectificare K5

Persoane fizice

1

0,9

Persoane juridice, inclusiv persoane fizice - antreprenori, cu exceptia persoanelor juridice care practica servicii de transport a pasagerilor in regim de taxi si parcurilor de troleibuze

2

1,5

 

[Pct.6 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

7. Coeficientul de rectificare K6 se aplica pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate si utilizate temporar pe teritoriul Republicii Moldova (in cazul in care nu poseda documente internationale valabile in Republica Moldova). Prima de asigurare pentru autovehiculele mentionate se va calcula in conformitate cu pct.23 din Metodologia de calcul al primei de asigurare de baza si al coeficientilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagubele produse de autovehicule, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr.318 din 17.03.2008.

 

Tabelul nr.6

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K6

 

Locul inmatricularii autovehiculului

Coeficientul de rectificare K6

In afara Republicii Moldova

3

 

8. Coeficientul de rectificare K7 se stabileste in functie de termenul asigurarii. In cazul incheierii contractului de asigurare pentru o perioada mai mica de 12 luni, conform art.12 alin.(2) si (3) al Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, se aplica pentru fiecare luna 1/10 din prima de asigurare anuala calculata pentru unitatea de transport pentru care se face asigurarea. Prima calculata astfel nu poate depasi prima de asigurare aferenta perioadei de asigurare de 12 luni. Marimea acestui coeficient este reflectata in tabelul nr.7.

 

Tabelul nr.7

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K7

 

Termenul asigurarii in cazul incheierii contractului de
asigurare pentru o perioada mai mica de 12 luni

Coeficientul de
rectificare K7

15 zile

0,05

1 luna

0,1

2 luni

0,2

3 luni

0,3

4 luni

0,4

5 luni

0,5

6 luni

0,6

7 luni

0,7

8 luni

0,8

9 luni

0,9

10 luni si peste

cuantumul primei anuale

 

9. Coeficientul aferent sistemului bonus-malus (Ksbm) se aplica conform Hotaririi Comisiei Nationale a Pietei Financiare "Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" nr.13/2 din 03.04.2008.

10. Prima de asigurare pentru remorci se calculeaza prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a coeficientului unic Kr si marimea acestuia se stabileste de 0,2.

 

 

  Anexa nr.2

la Hotarirea C.N.P.F.

nr.53/5 din 31 octombrie 2008

 

1. Prima de asigurare de baza pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa pentru Zona 1 (Ucraina si Belarus) se stabileste in marime de 58 euro, pentru Zona 2 (Ucraina, Belarus si Federatia Rusa) in marime de 165 euro si pentru Zona 3 (toate tarile sistemului Carte Verde) in marime de 611 euro.

Prima de asigurare se incaseaza in lei moldovenesti conform cursului stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data efectuarii platii.

[Pct.1 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

2. Coeficientul de rectificare K1v se stabileste in functie de tipul autovehiculului, numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului, separat pentru Zona 1, Zona 2 si Zona 3 si este reflectat in tabelele nr.8-10.

 

Tabelul nr.8

 

Marimea coeficientului de rectificare K1v stabilit in functie de tipul autovehiculului,

numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului pentru Zona 1

(Ucraina si Belarus)

 

Tipul autovehiculului

Codul

Coeficientul de
rectificare K1v

Autoturisme cu pina la 9 locuri (inclusiv al conducatorului)

A

0,6

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone

C1

1,6

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

C2

2,0

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri (inclusiv al conducatorului)

E1

1,2

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

E2

2,0

Motociclete

B

0,5

 

 

Tabelul nr.9

 

Marimea coeficientului de rectificare K1v stabilit in functie de tipul autovehiculului,

numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului pentru Zona 2

(Ucraina, Belarus si Federatia Rusa)

 

Tipul autovehiculului

Codul

Coeficientul
de rectificare
K1v

Autoturisme cu pina la 9 locuri (inclusiv al conducatorului)

A

0,8

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone

C1

0,9

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

C2

1,4

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri, inclusiv al conducatorului

E1

0,9

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

E2

1,1

Motociclete

B

0,4

 

 

Tabelul nr.10

 

Marimea coeficientului de rectificare K1v stabilit in functie de tipul autovehiculului,

numarul de locuri sau masa totala a autovehiculului pentru Zona 3

(toate tarile sistemului Carte Verde)

 

Tipul autovehiculului

Codul

Coeficientul
de rectificare K1v

Autoturisme cu pina la 9 locuri (inclusiv al conducatorului)

A

0,7

Autocamioane cu masa totala pina la 3,5 tone

C1

1,9

Autocamioane si autotractoare cu masa totala de peste 3,5 tone

C2

1,2

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu pina la 17 locuri (inclusiv al conducatorului)

E1

2,2

Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri

E2

1,8

Motociclete

B

0,7

 

[Pct.2 modificat prin Hot.CNPF nr.60/6 din 24.12.2009, in vigoare 01.01.2010]

 

3. Coeficientul de rectificare K2v se stabileste in functie de termenul asigurarii si este reflectat in tabelul nr.11.

 

Tabelul nr.11

 

Stabilirea coeficientului de rectificare K2v pentru toate Zonele

 

Termenul asigurarii in cazul incheierii contractului
de asigurare pentru o perioada mai mica de 12 luni

Coeficientul de
rectificare K2v

15 zile

0,15

1 luna

0,2

2 luni

0,3

3 luni

0,4

4 luni

0,5

5 luni

0,6

6 luni

0,7

7 luni

0,8

8 luni

0,85

9 luni

0,9

10 luni si peste

cuantumul primei anuale

 

4. Prima de asigurare pentru remorci se calculeaza prin aplicarea la prima de asigurare a autovehiculului a coeficientului unic Kr, marimea acestuia se stabileste de 0,15 pentru toate Zonele.

 

[Anexa nr.2 modificata prin Hot. CNPF nr.61/11 din 19.12.2008, in vigoare 01.01.2009]


__________
Comisia Nationala a Pietei Financiare
Hotarire nr.53/5 din 31.10.2008 privind stabilirea primei de asigurare de baza si valoarea coeficientilor de rectificare aferenti asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa //Monitorul Oficial 226-229/669, 19.12.2008


Share |


Publicat pe 31.10.2008


Create AccountLog In Your Account