Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 1 noiembrie 2022

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

 1. Reglementare
 • Proiectul de modificare a Regulamentului privind gradualizarea sanctiunilor aplicate asiguratorului (reasiguratorului) sau brokerului de asigurare si/sau reasigurare, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 60/5/2013, care are drept scop ajustarea prevederilor acestuia cu amendamentele operate la cadrul normativ aferent, inclusiv cu noile reglementari stabilite in: Legea nr. 407/2006, Legea nr. 414/2006, Hotararile CNPF nr. 2/1/2011, nr. 57/13/2018, nr. 37/14/2019, nr. 15/6/2019 si nr. 19/3/2019. Proiectul de act normativ urmeaza sa fie plasat pe pagina web a CNPF pentru consultari publice.
 • Proiectul Regulamentului privind modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondului de pensii facultative, elaborat in scopul punerii in aplicare a Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Regulamentul stabileste reglementari cu privire la cerintele fata de forma, continutul si modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondurilor de pensii facultative; evidenta in registrul detinatorilor de unitati de fond a participantilor la un fond de pensii; cerintele privind modul de arhivare si transmitere spre pastrare a informatiei din registrul detinatorilor de unitati de fond.

II. Autorizare

 • Inregistrarea in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance a OCN „IUTE CREDIT” SRL.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru reducerea participatiei calificate detinute in capitalul social al Companiei „INTACT ASIGURARI GENERALE” SA.
 • Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a cotelor-parti detinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a:
 • darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „BUNASTARE”, in suma de 411 000 lei, in numar de 41 100 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, din contul mijloacelor banesti si prin convertirea datoriilor creditoriale;
 • restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Intreprinderea de productie si comert „CODRU MARE” si majorarea capitalului social cu 551 471 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni de la 4 lei la 27 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 647 376 lei, divizat in 23 977 actiuni ordinare nominative, de casa I, cu valoarea nominala de 27 lei;
 • darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Firmei de productie si comert „STEJAUR” SA, in suma de 2 900 000 lei, in numar de 23 664 actiuni ordinare nominative, cu valoarea fixata a unei actiuni de 122,55 lei, din contul datoriilor creditoriale.
 • Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: INTREPRINDEREA MIXTA MOLDO-ENGLEZA „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” si „MOLMETAL”.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...