Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 7 martie 2023

In cadrul sedintei din 7 martie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat: 

Aprobarea candidaturii lui Victor COADA pentru exercitarea functiei de director general al „MOLDASIG” SA pe un termen de 6 luni.

Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI „HORJA”, in rezultatul lichidarii.

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI „AGROCREDIT”, aprobate de adunarea generala a membrilor din 12.02.2023.

Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevola, initiata de ,,Avicola Farm Meat” SRL, obiectul careia il constituie procurarea a 43 866 actiuni ordinare nominative emise de „Avicola Gallinula” SA, la pretul de 33,00 lei per actiune, cu durata de 28 zile din data anuntarii.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „GENERAL TOP COMPANY ” in suma de 6 698 287 lei, in numar de 6 698 287 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul aporturilor nebanesti.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • „GARITUDOR”, in numar de 35 602 actiuni ordinare nominative;
  • „EVALESTIM”, in numar de 26 900 actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • „ALFA-VIS”, in numar de 200 actiuni ordinare nominative;
  • „ANDRADA”, in numar de 35 531 actiuni ordinare nominative.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...