Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Alexandru MUNTEANU este noul Director General al MOLDCARGO

In cadrul sedintei din 15 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

 1. Autorizare
 • Aprobarea dlui Alexandru Munteanu in calitate de director general al SAR „MOLDCARGO” SA.
 • Aprobarea dnei Larisa Muntean in calitate de persoana cu functie de raspundere – administrator al BAR „BROKERASIG” SRL.
 • Retragerea licentei AEI „GLIA DIN CROCMAZ” pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, ca urmare a depunerii benevole a acesteia.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale S.A.R. „MOLDCARGO”, in suma de 10,2 mil. lei, din contul mijloacelor banesti. Dupa majorare, capitalul social va constitui 52,2 mil. lei, divizat in 174 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 300 000 lei/per actiune;
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „ELECTROTEHNICA”, in suma de 315 735 lei, din contul mijloacelor banesti. Dupa majorare, capitalul social va constitui 601 305 lei, divizat in 40 087 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 15 lei/per actiune;
  • a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni INTREPRINDEREA MIXTA „MOLDCELL” prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei si majorarea capitalului social cu 190 001 000 lei din contul convertirii datoriilor creditoriale. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 380 002 000 lei, divizat in 190 001 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 2 lei;
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „POSTA VECHE”, in suma de 80 000 lei, din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 601 151 lei, divizat in 601 151 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 1 leu.
 • Autorizarea reorganizarii societatilor pe actiuni „AJUTORUL” si CENTRUL DE INTRETINERE A MASINELOR DE CONSTRUCTII „SERVICOMAS” prin transformare in societati cu raspundere limitata.

II. Supraveghere

 • Instituirea administrarii speciale la AEI „ACCES-RAPID” potrivit art. 50? din Legea asociatiilor de economii si imprumut nr. 139/2007. In acest sens, in calitate de administrator special al AEI „ACCES-RAPID” a fost desemnata dna Dorina Strainu, salariat al Asociatiei Nationale Centrale a Asociatiilor de Economii si Imprumut, careia i-au fost conferite atributii si imputerniciri depline pentru conducerea, gestionarea si controlul asociatiei, potrivit cadrului normativ in vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor si obligatiilor organelor de conducere ale asociatiei pe perioada administrarii speciale.
 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,PRIMCREDIT” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022. Totodata, Consiliul de Administratie al CNPF a prescris administratorilor entitatii mentionate sa se conformeze cerintelor regulamentare si sa remedieze carentele constatate de misiunea de control.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...