Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

CNPF a aprobat Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activitatii OCN-urilor

Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei din 17 ianuarie 2023, Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activitatii organizatiei de creditare nebancara (OCN).

Prin elaborarea unui Regulament model de bune practici relevante domeniului de activitate a OCN-urilor si identificarea asteptarilor si a standardelor comune, CNPF doreste sa sprijine acest sector in efortul de a face fata provocarilor generate de accesul calitativ la finantare, mentinerea si cresterea calitatii serviciilor si evolutia catre sustenabilitate.

Regulamentul a fost conceput cu titlu de recomandare, pentru a fi un instrument util consiliilor de administratie ale OCN-urilor, partilor interesate si managerilor, in vederea imbunatatirii functionarii sectorului. Regulamentul-model pune la dispozitie un set de standarde in ceea ce priveste managementul, guvernanta, gestionarea riscului, raportarea si alte relatii specifice OCN-urilor si include un sir de recomandari, precum:

  • guvernanta, aceasta sectiune cuprinde standardele pentru management si pentru consiliul de administratie, care va avea un numar minim de membri, independenta si atributiile sale;
  • cadrul organizatoric – guvernanta interna, conduita in afaceri, parti afiliate, conflicte de interese;
  • sistemul de control intern ajustat la dimensiunea organizatiei care raporteaza direct consiliului de administratie;
  • auditul intern independent de management;
  • cadrul de gestionare a riscurilor – aceasta sectiune detaliaza abordari si proceduri comune de gestionare a riscurilor, de identificare, evaluare si ierarhizare a riscurilor, stabileste persoana responsabila pentru gestionarea riscurilor, care este independenta de management.

Prezentul Regulament-model ar urma sa contribuie la diseminarea bunelor practici si la perfectionarea guvernantei si a managementului judicios in sectorul de creditare nebancara.

Regulamentul-model a fost elaborat in baza recomandarilor formulate de catre expertii Bancii Nationale a Romaniei in cadrul proiectului TWINNING „Consolidarea supravegherii, guvernarii corporative si gestionarii riscurilor in sectorul financiar”.

Nota: In prezent, in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate sunt inregistrate 127 OCN-uri cu dreptul de a desfasura activitate de creditare nebancara.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...