Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

CNPF a retras licenta companiei KLASSIKA Asigurari

In cadrul sedintei din 19 iulie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, printre care si retragerea licentei companiei KLASSIKA Asigurari.

Deciziile CNPF:

Supraveghere

Retragerea licentei Companiei de Asigurari „KLASSIKA ASIGURARI” SA, eliberata in 2010, ca urmare a deciziei instantei de judecata privind intentarea procesului de insolvabilitate.

Suspendarea procedurii administrative initiate la cererea BAR „PRACTIC-ASIG” SRL privind aprobarea persoanei desemnate in functia de administrator, pana la prezentarea de catre autoritatea publica responsabila a informatiei necesare emiterii actului administrativ individual.

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN ,,BMONEY” SRL si „IDEEA CREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziilor adoptate de adunarea generala din cadrul companiilor. Pe perioada suspendarii activitatii, se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasingului financiar.

Prelungirea pana la 04.08.2022 a procedurii administrative initiate la data de 21.06.2022 in vederea efectuarii, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de catre OCN-urile inregistrate in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a prevederilor art. 5 alin. (10) si art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizatiile de creditare nebancara.

Reglementare

Modificarea Instructiunii cu privire la raportarile persoanelor licentiate si autorizate pe piata de capital (aprobata prin Hotararea CNPF nr. 38/5/2015). Ca urmare a ajustarilor operate, participantii vor fi exonerati de necesitatea deplasarii fizice la autoritatea de supraveghere pentru a depune raportarile pe suport de hartie si vor reduce o parte din cheltuielile suportate pentru asigurarea acestui proces. Modificarile vin in sustinerea digitalizarii serviciilor in cadrul CNPF, care urmaresc inclusiv simplificarea procedurilor pentru entitatile raportoare. Proiectul Hotararii a fost aprobat in rezultatul consultarilor publice si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Modificarile operate pot fi consultate aici.

Amendarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului) (H CNPF nr. 2/1/2011). Modificarile introduse au drept scop sporirea rezilientei companiilor de asigurari la socurile pietei, prin modificarea metodologiei de calcul a coeficientului de lichiditate si a ratei de solvabilitate. Totodata, acesta contine unele elemente in vederea stimularii asigurarilor in agricultura, dar si completari in vederea excluderii situatiilor ambigui. Proiectul Hotararii a fost aprobat in rezultatul consultarilor publice si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Faceti click aici pentru a consulta in intregime toate modificarile operate.

Autorizare

Acordarea AEI „CIRCULAR-FIN” a licentei de categoria A pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pe termen nelimitat.

Avizarea inregistrarii de stat privind constituirea organizatiei de creditare nebancara „FLEX FINANCIAL” SRL, luandu-se act de numirea in functie de administrator a dlui Nicolay Penchev. Reperfectarea licentei pentru brokerul de asigurare si reasigurare (BAR) „ASPREM ELITE” SRL, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, fiind eliberat un nou formular de licenta. Astfel, se modifica denumirea din BAR „ASPREM ELITE” SRL in BAR „INVA ASIG” SRL, cu un nou sediu la adresa str. Bogdan Voievod 2, mun. Chisinau.

Aprobarea companiei ,,AUDIT-CONCRET” SA in calitate de entitate de audit in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA si IM CIA „TRANSELIT” SA.

Aprobarea numirii dnei Natalia Balan in calitate de persoana cu functie de raspundere – administrator al BAR ,,V INSURANCE” SRL si delegarea imputernicirilor contabilului-sef al companiei catre „BPN IT ACCOUNTING” SRL.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare reducerea capitalului social al S.A. „VOLAN” cu 65 340 lei prin anularea actiunilor de tezaur. Capitalul social dupa reducere va constitui 1 532 520 lei, fiind divizat in 51 084 actiuni ordinare normative cu valoarea nominala de 30 lei.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

– „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, in numar de 103 000 actiuni ordinare normative;

– „TIPOGRAFIA ANENII NOI”, in numar de 3 634 actiuni ordinare normative.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...