Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

CNPF: Proiectul de lege care reglementeaza dreptul societatilor cu raspundere limitata de a emite obligatiuni, adoptat in lectura finala

Parlamentul a adoptat, in lectura a doua, proiectul de modificari la Legea privind societatile cu raspundere limitata si Legea privind piata de capital, care se refera la reglementarea detaliata a atributiilor organelor de conducere ale societatilor cu raspundere limitata in contextul emiterii obligatiunilor corporative.

Proiectul de lege a fost elaborat ca rezultat al adoptarii Legii nr. 229/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative prin care societatile cu raspundere limitata au fost abilitate cu dreptul de a emite obligatiuni corporative in vederea atragerii de imprumuturi atat pe plan intern, cat si pe plan extern.

Documentul adoptat stabileste ca emisiunea obligatiunilor se va decide prin hotararea adunarii generale a asociatilor, iar procedura de emitere se va efectua in baza si conform prevederilor statutului societatii.

Totodata, modificarile propuse reglementeaza aspectele privind limitele si protectia dreptului detinatorilor de obligatiuni la informare; actele societatii, care reglementeaza particularitatile de emitere a obligatiunilor; distribuirea profitului net in cazul in care exista obligatiuni nestinse; competentele adunarii generale in ceea ce priveste emisiunea de obligatiuni; raspunderea administratorului societatii pentru incalcarea drepturilor detinatorilor de obligatiuni; investirea cu formula executorie a contractului de vanzare-cumparare a obligatiunilor.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...