Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale CNPF – 23 august 2022

In cadrul sedintei din 23 august 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

  • Modificarea Hotararii CNPF nr. 26/15/2011, prin completarea acesteia cu o noua Anexa nr. 6 „Raportul privind asigurarea subventionata in agricultura”, care va include informatia referitoare la numarul contractelor incheiate si in vigoare, prima bruta subscrisa, inclusiv incasata si creantele aferente, respectiv pentru producatorul agricol si subventionata de catre stat, prima cedata in reasigurare, suma asigurata, numarul dosarelor achitate. Suplimentar au suferit modificari Anexele 1, 3 si 4. Proiectul a fost supus consultarilor cu autoritatile publice si companiile de asigurari, fiind plasat pe pagina web oficiala a CNPF.

Autorizare

  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale societatii pe actiuni „DRUMUL VIILOR”, in suma de 180 000 lei, in numar de 180 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti.
  • Autorizarea reorganizarii societatii pe actiuni „K.D.D.” prin transformare in societate cu raspundere limitata.
  • Eliberarea avizelor, cu titlu de coordonare, pentru tranzactia speciala de vanzare-cumparare a 83 125 valori mobiliare emise de SA „ACORD GRUP” la pret de 85 lei per actiune, pentru inregistrare in conditiile legislatiei.
  • Modificarea avizului pentru detinerea participatiei calificate de Asociatia Internationala a Transportatorilor Auto din Moldova in capitalul social al SAR „MOLDCARGO” SA.
  • Eliberarea avizului pentru modificarea participatiei calificate detinuta direct in capitalul social al companiei „INTACT ASIGURARI GENERALE” SA. De asemenea, Consiliul de Administratie a avizat inregistrarea de stat a modificarilor operate in documentele de constituire si in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice ale companiei respective privind majorarea capitalului social de la 33.100.000 lei pana la 36.100.000 lei prin emisie suplimentara de actiuni ordinare nominative in valoare de 3.000.000 lei.

Supraveghere

  • Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN „RMG-CREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziei asociatului unic al organizatiei. Pe perioada suspendarii activitatii, se interzice incheierea de noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...