Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 11 octombrie 2022

In cadrul sedintei din 11 octombrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

  • Proiectul Regulamentului privind activitatea de depozitare a activelor fondului de pensii facultative, elaborat in scopul punerii in aplicare a Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Regulamentul este divizat in 4 capitole si stabileste reglementari cu privire la continutul minim al contractului de depozitare incheiat intre administrator si depozitar, conditiile si termenele de transmitere catre CNPF a informatiilor si raportarilor aferente activelor fondurilor de pensii pastrate in depozitare, procedura de avizare in cazul inlocuirii depozitarului si modul de transmitere a activelor catre un alt depozitar. Regulamentul urmeaza sa fie supus inregistrarii de stat.

Autorizare

  • Radierea agentului bancassurance OCN „LIDER LEASING” SRL din Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance, in baza deciziei asociatului unic al organizatiei.
  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „ENERGOCOM”.
  • Autorizarea reorganizarii Societatii pe actiuni „COMBINATUL AUTO NR. 5” prin transformare in societate cu raspundere limitata.
  • Retragerea autorizatiei detinuta de Societatea de registru „REGISTRU-IND”, urmare a depunerii benevole a acesteia.
  • Aprobarea pretului de vanzare, conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renastere” SA si „Compania Fiduciara a Feroviarilor” SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Supraveghere

  • Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN „NEWINVESTPROJECT” SRL, pe un termen de doi ani, conform deciziei asociatului unic al organizatiei. Pe durata suspendarii se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.
  • Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN „SE FINANCE” SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform procesului verbal al adunarii generale anuale a asociatilor organizatiei respective. Totodata, este interzisa incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar, cu exceptia deservirii contractelor incheiate anterior datei de suspendare a activitatii.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...