Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 11 octombrie 2022

In cadrul sedintei din 11 octombrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

  • Proiectul Regulamentului privind activitatea de depozitare a activelor fondului de pensii facultative, elaborat in scopul punerii in aplicare a Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Regulamentul este divizat in 4 capitole si stabileste reglementari cu privire la continutul minim al contractului de depozitare incheiat intre administrator si depozitar, conditiile si termenele de transmitere catre CNPF a informatiilor si raportarilor aferente activelor fondurilor de pensii pastrate in depozitare, procedura de avizare in cazul inlocuirii depozitarului si modul de transmitere a activelor catre un alt depozitar. Regulamentul urmeaza sa fie supus inregistrarii de stat.

Autorizare

  • Radierea agentului bancassurance OCN „LIDER LEASING” SRL din Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance, in baza deciziei asociatului unic al organizatiei.
  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „ENERGOCOM”.
  • Autorizarea reorganizarii Societatii pe actiuni „COMBINATUL AUTO NR. 5” prin transformare in societate cu raspundere limitata.
  • Retragerea autorizatiei detinuta de Societatea de registru „REGISTRU-IND”, urmare a depunerii benevole a acesteia.
  • Aprobarea pretului de vanzare, conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renastere” SA si „Compania Fiduciara a Feroviarilor” SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Supraveghere

  • Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN „NEWINVESTPROJECT” SRL, pe un termen de doi ani, conform deciziei asociatului unic al organizatiei. Pe durata suspendarii se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.
  • Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN „SE FINANCE” SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform procesului verbal al adunarii generale anuale a asociatilor organizatiei respective. Totodata, este interzisa incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar, cu exceptia deservirii contractelor incheiate anterior datei de suspendare a activitatii.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...