Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 18 octombrie 2022

In cadrul sedintei din 18 octombrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

 • Proiectul de modificare a Regulamentului privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului pe piata financiara nebancara, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 38/1/2018, elaborarea caruia a fost determinata de necesitatea implementarii recomandarilor Comitetului MONEYVAL. De asemenea, in proiect se cuprind si prevederi ca rezultat al propunerilor reprezentantilor Bancii Nationale a Romaniei oferite in cadrul proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernantei corporative si gestionarii riscului in sectorul financiar din Republica Moldova”. Proiectul de act normativ urmeaza sa fie remis spre avizare si consultare autoritatilor publice si partilor interesate, precum si plasat pe pagina web a CNPF pentru consultari publice.

Autorizare

 • Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI „CREDITE-LARGA”, aprobate de adunarea generala a membrilor din 02.10.2022.
 • Aprobarea planului de reorganizare prin absorbtie a AEI „HOLERCANI” de catre AEI „MICROIMPRUMUT”. In context, a fost avizata inregistrarea de stat a statutului AEI „MICROIMPRUMUT” in redactie noua (aprobat de adunarea generala repetata a membrilor, tinuta prin corespondenta pe 30.06.2022).
 • Reluarea activitatii de creditare nebancara de catre OCN „LEGAL CREDIT” SRL, conform deciziei adunarii generale a asociatilor din 26.09.2022.
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul Botnarenco Nina, adresata actionarilor Societatii pe actiuni „COPILARIE”, obiectul careia il constituie 589 de actiuni ordinare nominative.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunilor anterioare ale SA „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, urmare a fractionarii valorilor mobiliare prin majorarea numarului de actiuni de la 39 la 858, concomitent cu reducerea valorii fixate a unei actiuni de la 12820,51 lei la 582,75 lei. Capitalul social al societatii constituie 500 000 lei, divizat in 858 actiuni ordinare nominative, cu valoarea fixata a unei actiuni de 582,75 lei.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni „VITIS-LUX-SL”, si majorarea capitalului social cu 607 026 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni de la 1 leu la 15 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 650 385 lei, divizat in 43 359 actiuni ordinare nominative, de casa I, cu valoarea nominala de 15 lei.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni „LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI”, si majorarea capitalului social cu 350 000 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 100 lei la 240 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat in 2 500 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 240 lei.
 • Autorizarea reorganizarii Societatii pe actiuni INSTITUTUL DE PROIECTARI „GAZPROIECT” prin transformare in societate cu raspundere limitata.
 • Inregistrarea in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance a OCN „DAMALIO FINANCE GROUP” SRL.
 • Reperfectarea licentei BAR ,,MGP BROKER” SRL, eliberata pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, prin modificarea adresei juridice din mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 118 in mun. Chisinau, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 12, cu eliberarea unui nou formular de licenta.

Supraveghere

 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre SI ,,Proajioc” SA a cadrului normativ aferent domeniului pietei de capital, pentru perioada de activitate 01.08.2019-01.08.2022.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...