Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 24 ianuarie 2023

In cadrul sedintei din 24 ianuarie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI ” BUDAI” cu sediul in r. Telenesti, s. Budai, in rezultatul lichidarii.

Inregistrarea AA „VR INSURANCE GROUP” SRL in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance. In aceeasi sedinta, a fost aprobata candidatura dlui Valentin Railean in functia de administrator al entitatii respective. De asemenea, a fost aprobata entitatea de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL, delegata pentru exercitarea imputernicirilor contabilului-sef al AA „VR INSURANCE GROUP” SRL.

Inregistrarea AA „TEHNOASIST” SRL in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance. In aceeasi sedinta, a fost aprobata candidatura dnei Maia Eliseeva in functia de administrator al acestei entitati. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al AA „TEHNOASIST” SRL catre entitatea de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL.

Admiterea cererilor spre tranzactionare pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de societatile pe actiuni: „Avicola Gallinula” si intreprinderea mixta „ALIMCOM”.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni „ENERGOCOM” SA, in suma de 1 050 000 000 lei, in numar de 1 050 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 000 lei, din contul mijloacelor banesti.

Autorizarea reorganizarii „SPORT” SA prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Totodata, CNPF a reglementat:

Aprobarea Regulamentului privind obligatiile de raportare si transparenta in activitatea administratorilor si a fondurilor de pensii facultative, care stabileste continutul, forma, modul de intocmire, prezentare si publicare a rapoartelor care vizeaza activitatea administratorului si a fondurilor de pensii facultative administrate de catre acesta. In particular, proiectul Regulamentului face referire la componenta rapoartelor, modul de intocmire si prezentare la CNPF, obligatiile de informare si transparenta care includ cerinte privind dezvaluire publica a informatiilor, informarea fiecarui participant si materialul publicitar. Proiectul de regulament a fost consultat cu autoritatile publice competente si partile interesate si urmeaza sa fie supus inregistrarii de stat.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...