Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 25 octombrie 2022

In cadrul sedintei din 25 octombrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

 1. Autorizare
 • Reperfectarea licentei CA „ASTERRA GRUP” SA pentru dreptul de a desfasura activitate in domeniul asigurarilor (asigurari generale), prin substituirea anexei la licenta, cu includerea urmatoarelor clase si tipuri de asigurari:
 • Clasa 6 „Asigurarile de nave maritime, lacustre si fluviale” cu Conditii de asigurare a navelor maritime, lacustre si fluviale;
 • Clasa 12 „Asigurarile de raspundere civila maritima, lacustra si fluviala” cu Conditii de asigurare de raspundere civila maritima, lacustra si fluviala.
 • Reperfectarea autorizatiei de societate de registru a Societatii pe actiuni „GRUPA FINANCIARA”, prin schimbarea adresei juridice din str. Ismail 88/1, mun. Chisinau, in str. A. Bernardazzi nr. 7, of. (ap.) 7, mun. Chisinau, cu eliberarea unui nou formular de autorizatie.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „AUTOSERVICE” in suma de 920 000 lei, in numar de 92 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, din contul mijloacelor banesti si prin convertirea datoriilor creditoriale.
 • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:
 • „K.D.D.”, in numar de 2230 actiuni ordinare nominative;
 • „EVIDENT-ELECTRO”, in numar de 2000 actiuni ordinare nominative;
 • „MICRON”, in numar de 1049297 actiuni ordinare nominative.
 • Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI „VALEA ROSIE” cu sediul in rn. Rezina, s. Cuizauca, in urma lichidarii.

II. Supraveghere

 • Initierea controalelor privind respectarea cadrului normativ de catre SAR „MOLDCARGO” SA, „Depozitarul Central” SA si OCN „MOGO LOANS” SRL.
 • Suspendarea activitatii de creditare nebancara desfasurata de OCN ,,EXPRES-CREDIT” SRL (pe un termen de 3 ani) si de OCN ,,LIKE CREDIT” SRL (pe un termen de 2 luni). Pe durata suspendarii se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.
 • Anularea suspendarii operatiunilor bancare la conturile curente si de depozit ale OM „M&M FINANCE MICRO CREDIT” SRL, aplicata prin Ordonanta CNPF nr. 42/13-O din 25.09.2017.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...