Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 8 noiembrie 2022

In cadrul sedintei din 8 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

  1. Reglementare
  • Proiectul Hotararii privind modificarea si abrogarea unor acte normative, elaborat in scopul conformarii la cadrul normativ in domeniul auditului. Hotararea opereaza amendamente la Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor (H CNPF nr. 19/3/2019) in vederea clarificarii unor aspecte referitoare la procedurile de includere/suspendare/eliminare a entitatilor de audit in/din lista entitatilor eligibile, definitivarea criteriilor de eligibilitate a entitatii de audit pentru efectuarea auditului in domeniul asigurarilor, fiind introdus, totodata, auditul obligatoriu in scop de supraveghere a situatiilor financiare specializate si consolidate. De asemenea, a suferit modificari Anexa nr. 3 la Hotararea CNPF nr. 13/3/2008 in vederea uniformizarii notiunilor utilizate in Regulamentul cu privire la cerintele fata de persoanele cu functie de raspundere ale asiguratorilor/reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari cu notiunile utilizate in legea speciala privind auditul situatiilor financiare. Proiectul a fost supus consultarilor publice in conformitate cu Legea nr. 100/2017.
  1. Autorizare
  • Eliberarea avizului prealabil pentru inregistrarea de stat a modificarilor operate in documentele de constituire ale SAR „MOLDCARGO” SA privind majorarea capitalului social de la 42.000.000 lei pana la 52.200.000 lei, prin emisie suplimentara de actiuni ordinare nominative in valoare de 10.200.000 lei.
  • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:
  • „ZODIER”, in numar de 2613 actiuni ordinare nominative;
  • „AUTOSFERA”, in numar de 20 000 actiuni ordinare nominative.
  1. Supraveghere
  • Initierea controlului complex privind respectarea de catre AEI „VIISOARA-DOMNEASCA” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut pentru perioada de activitate 01.11.2019-31.10.2022

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...