Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF – 9 august 2022

In cadrul sedintei din 9 august 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

  • Proiectul Regulamentului privind obligatiile de raportare si transparenta in activitatea administratorului si a fondurilor de pensii facultative, care vizeaza componenta rapoartelor, modul de intocmire si prezentare la CNPF, cerintele privind publicarea raportului anual, cerintele privind informarea fiecarui participant, precum si cerintele cu privire la materialul publicitar care are drept scop atat atragerea de participanti, cat si mentinerea calitatii de participant la un fond de pensii. Proiectul urmeaza sa fie remis spre avizare si consultare autoritatilor publice si partilor interesate, precum si plasat pe pagina web a CNPF pentru consultari publice.
  • Modificarea Hotararii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare si aplicare a calculelor actuariale a primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto. Modificarile se refera la ajustarea formulei de calcul a primei de asigurare de baza, stabilita in functie de coeficientii de rectificare si sistemul bonus-malus. Conform calculelor efectuate potrivit Metodologiei unice in baza datelor statistice aferente, prima de baza pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto interna va constitui 1350 lei, dupa publicarea Hotararii CNPF in Monitorul Oficial.

Autorizare

  • Restabilirea, prin modificarea Hotararii CNPF nr. 35/3 din 28.07.2020, a inscrisurilor in Registrul emitentilor de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societatii pe actiuni de reparatie si constructie „BUDJAC”, conform situatiei din ziua radieri acestora, si anume a 6600 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala 10, in legatura cu restabilirea acesteia de catre Agentia Servicii Publice in Registrul de stat al persoanelor juridice si reluarea activitatii economice.
  • Eliberarea avizului pentru prestarea de catre „BIROUL DE CREDIT” SRL a serviciilor de prezentare a informatiilor aferente identificarii si verificarii clientilor de catre entitatile raportoare, enumerate la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
  • Avizarea si autorizarea reorganizarii ICS OCN „TOTAL LEASING & FINANCE” SA, prin transformare din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.
  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „DIRECTIA SPECIALIZATA IN RESTAURARI”, in suma de 45 420 lei, in numar de 4 542 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 10 lei, din contul convertirii datoriilor creditoriale.
  • Aprobarea pretului de vanzare, conform actului de reevaluare a partilor sociale, detinute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.
  • Aprobarea dnei Lidia Manic in calitate de conducator al sucursalei Hancesti a CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA.

Supraveghere

  • Suspendarea, pe un termen nelimitat, a activitatii de creditare nebancara desfasurata de OCN „INTELIGENT CREDIT” SRL si OCN „PORTOFEL” SRL, in baza deciziilor luate de asociatii unici ai acestor entitati. Pe durata suspendarii se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.
  • Initierea procedurii administrative in vederea efectuarii controlului complex privind verificarea respectarii legislatiei aferente domeniului pietei de capital de catre SA „Proajioc”, pentru perioada de activitate 01.08.2019-01.08.2022.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...