Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF din 25 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 25 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare

Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piata financiara nebancara, care are drept scop cresterea nivelului de comprehensibilitate si transparenta a actiunilor CNPF prin crearea unui cadru procedural si material, cu caracter public, al activitatii de control desfasurat de catre autoritatea de supraveghere pe piata financiara nebancara. Documentul urmeaza sa fie plasat pe pagina web oficiala a autoritatii de supraveghere www.cnpf.md in compartimentul „cadru normativ”, sectiunea „consultari publice”.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a statutului AEI „MICROIMPRUMUT” in redactie noua, aprobat de adunarea generala repetata a membrilor, tinuta prin corespondenta pe 31.03.2022;

Avizarea inregistrarii de stat a statutului CA „GARANTIE” SA (in redactie noua), aprobat la adunarea generala extraordinara a actionarilor din 18.02.2022;

Avizarea admiterii spre tranzactionare pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de SA „COPILARIE”;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a inscrierii privind restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni „GEOMACON” si majorarea capitalului social cu 601 527 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 4 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 802 036 lei, divizat in 200 509 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala 4 lei fiecare.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „TERMOENERGOMONTAJ” in suma de 357 510 lei, in numar de 35 751 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, din contul mijloacelor banesti.

Supraveghere

Reluarea activitatii de creditare nebancara de catre OCN „SUPORT REAL” SRL, conform deciziei asociatului unic din 18.03.2022;

Initierea controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,SOFMICROCREDIT” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.05.2019-30.04.2022;

Retragerea licentei Companiei de Asigurari „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA, eliberata pe 23.12.2016, cu dreptul de a desfasura activitate in domeniul asigurarilor (asigurari generale), urmare a deciziei instantei de judecata privind trecerea la procedura de faliment in vederea lichidarii patrimoniului;

Demararea controlului tematic privind verificarea respectarii de catre SA „ACORD GRUP” SA a cadrului normativ in partea ce tine de calitatea activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului, corectitudinea formarii si mentinerii rezervelor tehnice de asigurare (RPN si RDDN), precum si verificarea respectarii cerintelor fata de programul de reasigurare al asiguratorului si regulile de contractare a reasigurarilor la situatia din 31.03.2022.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...