Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare – 13 iunie 2022

In cadrul sedintei extraordinare din 13 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in statutul IMCA „GRAWE CARAT Asigurari” SA, aprobate la adunarea generala ordinara anuala prin corespondenta a actionarilor din 29.04.2022;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe actiuni Pentru Protectia Cerealelor „PROTECTIA”, in numar de 620 actiuni ordinare nominative;

Aprobarea dlui Stanislav Nuta in calitate de persoana cu functie de raspundere – administrator al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL catre „ACCFIN SOLUTIONS” SRL;

Aprobarea dnei Elena Pepelea in calitate de persoana cu functie de raspundere – contabil-sef al CA „ASTERRA GRUP” SA;

Aprobarea in calitate de entitate de audit a companiei ,,MOLDAUDITING” SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA „GENERAL ASIGURARI” SA;

Includerea entitatii de audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL in lista entitatilor de audit eligibile sa efectueze auditul unui asigurator (reasigurator).

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...