Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare – 13 iunie 2022

In cadrul sedintei extraordinare din 13 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in statutul IMCA „GRAWE CARAT Asigurari” SA, aprobate la adunarea generala ordinara anuala prin corespondenta a actionarilor din 29.04.2022;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe actiuni Pentru Protectia Cerealelor „PROTECTIA”, in numar de 620 actiuni ordinare nominative;

Aprobarea dlui Stanislav Nuta in calitate de persoana cu functie de raspundere – administrator al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,ASPREM ELITE” SRL catre „ACCFIN SOLUTIONS” SRL;

Aprobarea dnei Elena Pepelea in calitate de persoana cu functie de raspundere – contabil-sef al CA „ASTERRA GRUP” SA;

Aprobarea in calitate de entitate de audit a companiei ,,MOLDAUDITING” SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA „GENERAL ASIGURARI” SA;

Includerea entitatii de audit „MOORE STEPHENS KSC” SRL in lista entitatilor de audit eligibile sa efectueze auditul unui asigurator (reasigurator).

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...