Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

In cadrul sedintei din 3 august 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Autorizare

  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare:
  • plasate de „USTA” SA, si majorarea capitalului social al acesteia cu 211 900 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 50 lei la 75 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 635 700 lei, divizat in 8 476 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 75 lei;
  • plasate de „UNITED CHEMICAL GROUP” SA, si majorarea capitalului social al acesteia cu 580 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 30 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat in 20 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 30 lei.
  • Autorizarea reorganizarii societatii pe actiuni „STARLEF” prin transformare in societate cu raspundere limitata.
  • Aprobarea Firmei de audit ,,MOLDAUDITING” SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul SAR „MOLDCARGO” SA.

Supraveghere

  • Initierea procedurii administrative in vederea efectuarii controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,CORLATENI” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022.
  • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,SOFMICROCREDIT” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.05.2019-30.04.2022. Totodata, Consiliul de administratie al CNPF a decis sa instituie, pe un termen de un an, administrarea speciala in cadrul entitatii mentionate, potrivit art. 501 din Legea asociatiilor de economii si imprumut nr. 139/2007. In acest sens, in calitate de administrator special al AEI „SOFMICROCREDIT” a fost desemnat Veaceslav Scutelnic, salariat al Asociatiei Nationale Centrale a asociatiilor de economii si imprumut, caruia i-au fost conferite atributii si imputerniciri depline pentru conducerea, gestionarea si controlul asociatiei, potrivit reglementarilor in vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor si obligatiilor organelor de conducere ale asociatiei pe perioada administrarii speciale.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...