Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 11 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 11 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabileste conditiile de autorizare a constituirii unui fond de pensii facultative, inclusiv cerintele fata de forma si continutul, precum si modul de intocmire si modificare a actelor conexe constituirii unui fond de pensii facultative, incepand cu clarificarea si specificarea expresa a documentatiei necesare a fi prezentata la CNPF pentru eliberarea avizului de constituire a fondului de pensii si finalizand cu forma cererilor si forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

Autorizare:

Retragerea licentei AEI „BOLDURESTI” pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

Aprobarea dnei Elena Rodnitchii in calitate de persoana cu functie de raspundere – contabil-sef al BAR „PRIMGROUP-ASIG” SRL;

Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, pe termen nelimitat. De asemenea, a fost aprobata candidatura dnei Victoria Lisnevschi in calitate de persoana cu functie de raspundere administrator al BAR „EUASIG” SRL si exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,EUASIG” SRL catre II ,,BANAGA RODICA”.

Supraveghere:

Prescrierea SA „TOPAZ” sa conformeze prevederile statutului cu legislatia in vigoare, in termen de pana la data de 31.07.2022, cu prezentarea acestuia CNPF si societatii de registru „Registrator-Centru” SA, dupa inregistrarea modificarilor conform actelor normative;

Prescrierea SA „UNIVERSCOM” sa prezinte autoritatii de supraveghere, in termen de 5 zile lucratoare, in volum complet informatia/materialele solicitate, in contextul examinarii unor petitii adresate autoritatii de catre actionarul societatii.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...