Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 11 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 11 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabileste conditiile de autorizare a constituirii unui fond de pensii facultative, inclusiv cerintele fata de forma si continutul, precum si modul de intocmire si modificare a actelor conexe constituirii unui fond de pensii facultative, incepand cu clarificarea si specificarea expresa a documentatiei necesare a fi prezentata la CNPF pentru eliberarea avizului de constituire a fondului de pensii si finalizand cu forma cererilor si forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

Autorizare:

Retragerea licentei AEI „BOLDURESTI” pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

Aprobarea dnei Elena Rodnitchii in calitate de persoana cu functie de raspundere – contabil-sef al BAR „PRIMGROUP-ASIG” SRL;

Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, pe termen nelimitat. De asemenea, a fost aprobata candidatura dnei Victoria Lisnevschi in calitate de persoana cu functie de raspundere administrator al BAR „EUASIG” SRL si exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,EUASIG” SRL catre II ,,BANAGA RODICA”.

Supraveghere:

Prescrierea SA „TOPAZ” sa conformeze prevederile statutului cu legislatia in vigoare, in termen de pana la data de 31.07.2022, cu prezentarea acestuia CNPF si societatii de registru „Registrator-Centru” SA, dupa inregistrarea modificarilor conform actelor normative;

Prescrierea SA „UNIVERSCOM” sa prezinte autoritatii de supraveghere, in termen de 5 zile lucratoare, in volum complet informatia/materialele solicitate, in contextul examinarii unor petitii adresate autoritatii de catre actionarul societatii.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...