Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 20 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 20 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare

Regulamentul privind cerintele de creditare responsabila aplicate organizatiilor de creditare nebancara, care are drept scop stabilirea fata de organizatiile de creditare nebancare inregistrate in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a unor cerinte de acordare a creditului nebancar si/sau leasing financiar destinate persoanelor fizice consumatori, inclusiv privind conditiile si modul de evaluare a capacitatii clientului persoana fizica de rambursare a creditului nebancar si/sau leasingului financiar. Documentul defineste creditarea responsabila drept activitatea de creditare, in cadrul careia creditorul efectueaza o evaluare a bonitatii debitorului, fara a-si asuma un risc sporit de credit, si nu permite debitorului sa-si asume obligatii financiare exagerate acumuland un grad excesiv de indatorare. Actul normativ urmeaza a fi supus inregistrarii in Registrul de stat al actelor juridice cu publicarea in Monitorul Oficial;

Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF ce vizeaza domeniul de reglementare a activitatii birourilor istoriilor de credit, avand drept scop aducerea in concordanta a acestora cu prevederile Legii privind birourile istoriilor de credit, dar si actualizarea unor norme depasite. In particular, documentul prevede operarea unor modificari la Regulamentul privind licentierea activitatii biroului istoriilor de credit, Regulamentul privind sistemele informationale utilizate pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informatiilor la biroul istoriilor de credit si de eliberare a raportului de credit si Regulamentul privind modul de raportare la CNPF de catre birourile istoriilor de credit. Proiectul este supus avizarii repetate de catre autoritatile si institutiile interesate;

Modificarea Regulamentului privind gradualizarea sanctiunilor aplicate asiguratorului (reasiguratorului) sau brokerului de asigurare si/sau reasigurare, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 60/5/2013. Documentul este elaborat in scopul ajustarii prevederilor Regulamentului cu amendamentele operate la cadrul normativ aferent, inclusiv Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurari, Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, Hotararile CNPF nr. 2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale asiguratorilor (reasiguratorilor), nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatarii amiabile de accident, nr. 15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronica a documentelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto si nr. 19/3/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor). Proiectul actului normativ se remite spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate si urmeaza a fi supus procedurii de consultari publice.

Autorizare

Reperfectarea licentei AEI „RURAL-FINANTE” pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, cu eliberarea unui nou formular de licenta prin:

– schimbarea denumirii din AEI „MIHAILENI” in AEI „RURAL-FINANTE”;

– includerea urmatoarelor sucursale: ,,Tirnova”, la adresa: MD-5140, rn. Donduseni, s. Tarnova si ,,Frasin”, la adresa: MD-5123, rn. Donduseni, s. Frasin;

Aprobarea dlui Vasile Lupan in calitate de candidat pentru functia de membru al Comisiei de cenzori in cadrul Companiei „INTACT ASIGURARI GENERALE” SA;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni „AVIATEHSERVICE”, in suma de 80 000 lei, in numar de 80 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu, din contul convertirii datoriilor creditoriale;

Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, „GARA NORD” si „TIPOGRAFIA ANENII NOI”;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe actiuni INTREPRINDEREA MIXTA „MARTISOR”, precum si, ca efect al reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni: „UNITEH-SERVICE”, „VICTORIA-ROM”, „TRANSENERGOPROIECT”, „ANGHELINA”, „LORUS”, „CERC”, „EXTRA-K”, „MITRA-GRUP” si „CENTRINDMONTAJ”.

Supraveghere

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN ,,BONELITGRUP” SRL pe un termen de 3 luni;

Aprobarea rezultatelor controlului tematic in cadrul OCN „ZOOM CREDIT” SRL si, respectiv, prescrierea conformarii neconditionate cerintelor regulamentare si remedierii carentelor constatate de misiunea de control;

Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,HORESTI ALBINA” a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.03.2019-28.02.2022, si, respectiv, prescrierea conformarii neconditionate cerintelor regulamentare si remedierii carentelor constatate de misiunea de control.

De asemenea, in sedinta Consiliului de Administratie din 20 mai 2022 a fost aprobat Raportul de activitate a CNPF pentru anul 2021, care potrivit legislatiei in vigoare, urmeaza sa fie prezentat, pana la 1 iunie curent, Parlamentului, Presedintelui si Guvernului.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...