Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 4 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 4 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Proiectul Regulamentul privind modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondului de pensii facultative. Documentul este elaborat intru asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative, in vigoare din 18.06.2021. Proiectul Regulamentului este divizat in 6 capitole si reglementeaza: cerintele fata de forma, continutul si modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond al fondurilor de pensii facultativ; evidenta in registrul detinatorilor de unitati de fond a participantilor la un fond de pensii; actualizarea informatiilor referitoare la participanti continute in registrul detinatorilor de unitati de fond; cerintele privind modul de arhivare si transmitere spre pastrare a informatiei din registrul detinatorilor de unitati de fond. Proiectul Regulamentului urmeaza a fi expediat spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate si supus procedurii de consultari publice.

Autorizare:

Aprobarea candidaturilor desemnate pentru functia de membri ai Comisiei de cenzori in cadrul Companiei „INTACT ASIGURARI GENERALE” SA: Dmitri TERZI si Zinaida RAILEANU;

Desemnarea Svetlana LUPASCU pentru exercitarea functiei de Vicedirector General al SAR „MOLDCARGO” SA;

Reperfectarea licentei AEI „CH-FINANTE”, eliberata pe termen nelimitat, pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu: extinderea teritoriala a actiunii licentei asupra unitatilor administrativ-teritoriale din imediata vecinatate: raionul Cantemir, raionul Taraclia si UTA Gagauzia; includerea Sucursalei nr. 1, cu adresa juridica: MD-3909, mun. Cahul, str. M. Eminescu 43;

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI „HIJDIENI”, aprobate de adunarea generala a membrilor, tinuta prin corespondenta pe 25.03.2022;

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutul AEI „SOROCA”, aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta pe 31.03.2022;

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a CL ,,LOCUINTA ACCESIBILA” OCN SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform deciziei adunarii generale extraordinare a asociatilor a acesteia din 31.03.2022. Pe perioada suspendarii activitatii, se interzice incheierea a noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasingului financiar, totodata, CL ,,LOCUINTA ACCESIBILA” OCN SRL va gestiona contractele incheiate (creditele acordate) anterior datei de suspendare a activitatii.

Retragerea licentei AEI „TIGHECI-CREDIT”, eliberata pe termen nelimitat, pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

Radierea OCN „CERE CREDIT” SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, conform deciziei asociatului unic;

Avizarea admiterii spre tranzactionare pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de SA „ELECTROTEHNICA”;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de actiuni a societatii pe actiuni „DRUMUL VIILOR”, in suma de 140 000 lei, in numar de 140 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti;

Autorizarea reorganizarii societatii pe actiuni „SERVIS” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei parti din patrimoniu catre societatea nou creata „JANTERRA” SRL;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • RESTAURANTUL „CASA NUNTII-NOROC”, in numar de 173 048 actiuni ordinare nominative;
  • INTREPRINDEREA PISCICOLA „COSTESTI”, in numar de 232 165 actiuni ordinare nominative;
  • „AUTORAPID”, in numar de 28 142 actiuni ordinare nominative;
  • „TRANSENERGO-REPARATIE”, in numar de 1 422 095 actiuni ordinare nominative;
  • „ENERGOCONSTRUCTIA”, in numar de 391 849 actiuni ordinare nominative.

Supraveghere:

Prescrierea si atentionarea administratorului OCN „MEGA CREDIT” SRL achitarea, in termen de 10 zile lucratoare, a platilor regulatorii de functionare restante pentru trimestrul III si IV 2021 si a penalitatilor aferente.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...