Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

In cadrul sedintei din 4 august 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente atributiilor de supraveghere a sectorului de creditare nebancara, implicit:

  • rezultatele controlului tematic din oficiu privind respectarea de catre OCN inregistrate in Registrul organizatiilor de creditare nebancare autorizate a cerintelor art. 9 alin. (1) lit. e) si lit. e?) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizatiile de creditare nebancara (modificari in vigoare din 29.05.2022), prin prisma prevederilor art. 5 alin. (10) al aceleiasi legi, in partea ce tine de instrumentul destinat rezolvarii ecuatiilor in vederea determinarii costului total al creditului nebancar/leasingului financiar (ajustarea acestuia la prevederile mentionate). In acelasi timp, Consiliul de Administratie a prescris administratorilor unor OCN sa se conformeze neconditionat prevederilor actelor normative, precum si sa intreprinda masurile de rigoare privind inlaturarea, in termen de 30 zile, a incalcarilor reflectate in actul de control. De precizat, ca prescriptia vizeaza, inclusiv aplicarea unei rate a dobanzii de credit anuale si a celorlalte plati aferente (comisioane, taxe, penalitati, dobanzi de intarziere si orice alt tip de plata), cu exceptia dobanzii, pe o zi de credit nebancar/leasing financiar, ajustarea calculatoarelor si a reglementarilor interne privind prestarea serviciilor, precum si elaborarea/crearea/asigurarea accesibilitatii paginilor web oficiale.
  • in contextul monitorizarii activitatii OCN, s-a constatat nerespectarea de catre unele OCN a prevederilor art. 7 alin. (4?) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizatiile de creditare nebancara si art. 6 alin. (2) din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit privind obligativitatea organizatiilor de creditare nebancara de a prezenta, informatia referitoare la contractele de credit incheiate cu debitorii – clienti ai organizatiei de creditare nebancara cel putin unui birou al istoriilor de credit. In acest sens, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor acestor OCN sa-si conformeze activitatea, pana la 1 septembrie curent, cerintelor legislatiei in vederea prezentarii informatiei ce face parte din istoria de credit a clientilor organizatiei de creditare nebancara cel putin unui birou al istoriilor de credit.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...