Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cadrul sedintei de marti, masuri privind functionarea pietei financiare nebancare supravegheate.

Astfel, CNPF a autorizat:

Substituirea unui membru al echipei de audit (dl Tudor GRECU cu dna Monica DRAGOI) pentru efectuarea auditului situatiilor financiare in cadrul IM CA „GRAWE CARAT ASIGURARI” SA pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022.

Aprobarea entitatii de audit ,,FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL delegata pentru exercitarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR „PRACTIC-ASIG” SRL.

Radierea AEI „CREDITE DIN BARABOI” din Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance, in baza cererii depuse.

Eliberarea avizului pentru inregistrarea de stat a modificarilor operate in documentele de constituire a companiei „INTACT ASIGURARI GENERALE” SA privind majorarea capitalului social de la 36 100 000 lei pana la 37 600 000 lei prin emisie suplimentara de actiuni ordinare nominative in valoare de 1 500 000 lei.

Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: „OLDEX” si „ZOREANA”.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunilor suplimentare de actiuni ale societatilor pe actiuni:

„INVENTIE-MDV”, in suma de 85 920 lei, in numar de 240 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 358 lei, din contul mijloacelor banesti;

„NEMETMACOM”, in suma de 393 820 lei, in numar de 56260 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 7 lei, din contul mijloacelor banesti.

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

Mentinerea administrarii speciale la CA „GARANTIE” SA, urmare a examinarii Raportului administratorului special, cu suspendarea, pana la 10 martie 2023, a licentei entitatii mentionate pentru dreptul de a desfasura activitate in domeniul asigurarilor (asigurari generale). In aceeasi sedinta, Consiliul de administratie a aprobat candidatura dl. Nicolai Iliev desemnat pentru exercitarea functiei de actuar al CA ,,GARANTIE” SA.

Suspendarea benevola a activitatii de creditare nebancara desfasurata de OCN ,,MCP FINANCE” SRL, pe un termen de 3 ani. Pe durata suspendarii este interzisa incheierea de noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.

Aplicarea sanctiunii sub forma de amenda si prescrierea repetata administratorului OCN „TRUST CAPITAL” SRL, in termen de 15 zile lucratoare, sa intreprinda masurile necesare pentru inlaturarea incalcarilor constatate prin Hotararea CNPF nr. 39/1 din 04.08.2022.

Luare de act de implementarea Planului de redresare financiara a SAR „MOLDCARGO” SA. De notat, ca urmare analizei indicatorilor financiari potrivit rapoartelor specializate la situatia din 30.09.2022, se atesta ameliorarea si restabilirea situatiei financiare a asiguratorului, inclusiv inregistrarea ratei de solvabilitate de 174,43%, excedentului de active admise in fondurile asiguratilor de 12 590,7 mii lei si coeficientului de lichiditate – 2,71, care se incadreaza in limitele cadrului normativ.

In ceea ce priveste reglementarea, CNPF a decis:

Proiectul Regulamentului privind investirea si evaluarea activelor fondului de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea si dezvoltarea unei piete interne de furnizare a pensiilor facultative, administrate privat si bazate pe capitalizare. Proiectul de regulament a fost consultat cu autoritatile publice competente si partile interesate si urmeaza sa fie supus inregistrarii de stat.

Recomandam

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Interviuri

Presedintele Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), Cornelia COZLOVSCHI, participa astazi, 26 ianuarie 2023, la instruirea AML/CFT „Monitorizarea tranzactiilor si indicatorii activitatilor suspecte„, organizata...