Socializare

Hi, what are you looking for?

XPRIMMXPRIMM

Noutati

Noile cerinte de creditare responsabila aplicate OCN-urilor au intrat in vigoare

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) reaminteste ca la 1 septembrie curent a intrat in vigoare Regulamentul privind cerintele de creditare responsabila aplicate organizatiilor de creditare nebancara, scopul caruia este limitarea supraindatorarii excesive a consumatorilor – clienti ai organizatiilor de creditare nebancara – in procesul de acordare a creditelor nebancare si/sau a leasingului financiar.

Regulamentul stabileste ca in cadrul activitatii de creditare, organizatia de creditare nebancara (OCN) va efectua o evaluare a bonitatii debitorului, care reprezinta evaluarea capacitatii debitorului de a-si asuma o anumita obligatie in temeiul contractului de credit/leasingului financiar pe care debitorul ar putea sa o onoreze impreuna cu obligatiile de credit/imprumut deja asumate. Toate aceste masuri au scopul de a preveni orice intarzieri in efectuarea platilor, nerambursarea creditului acordat sau exercitarea dreptului de gaj.

In acest sens, Regulamentul prevede ca la evaluarea bonitatii unui debitor, creditorul asigura colectarea si evaluarea informatiilor cu privire la:

  1. veniturile confirmate ale debitorului, diversitatea, sustenabilitatea, dinamica posibila a venitului in viitor etc;
  2. obligatiile debitorului in temeiul contractului de credit solicitat si al altor contracte, precum si alte obligatii financiare pe baza informatiilor furnizate de debitor;
  3. istoria de credit a debitorului, obligatiile financiare restante si alte informatii despre indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor financiare curente sau anterioare de catre debitor;
  4. impactul circumstantelor indicate de debitor, sau cunoscute de creditor, asupra situatiei economice si financiare a debitorului, precum si al altor factori, care pot afecta capacitatea debitorului de a-si indeplini obligatiile financiare, care pot provoca probleme financiare sau indatorarea excesiva a debitorului.

De asemenea, Regulamentul introduce cerinte fata de modul de calcul al unor indicatori individuali, la nivelul consumatorului, si limitarea nivelurilor acestora, avand menirea de a asigura o creditare sustenabila. Astfel, indicatorul raportul credite la garantii (RCG) reprezinta raportul dintre valoarea creditului acordat persoanei fizice si valoarea imobilului gajat aferent creditului respectiv, exprimat in % si nu poate depasi 80%. La randul sau, indicatorul raportul dintre serviciul datoriei si venituri (RSDV) sau gradul total de indatorare reprezinta raportul dintre serviciul datoriei si venitul mediu al debitorului, exprimat in % – limita maxima fiind de 40%.

Regulamentul integral este disponibil aici:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131857&lang=ro

Autoritatea de supraveghere releva ca neadmiterea impovararii excesive a consumatorilor trebuie sa fie prioritatea de baza in procesul de creditare. Creditele contractate de la organizatiile de creditare nebancara trebuie sa ajute consumatorul sa-si realizeze scopurile, fara a crea situatii ce pot duce la supraindatorarea debitorului si compromiterea istoriei de credit.

Recomandam

Statistici

Companiile de asigurari din Republica Moldova, in primele 9 luni ale acestui an, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane...

Noutati

In cadrul sedintei din 1 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite...

Noutati

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a organizat, in zilele de 16 si 17 noiembrie 2022, intruniri cu peste 70 de organizatii de creditare...

Noutati

Actuarii, specialistii din domeniul financiar, precum si managerii de risc din cadrul societatilor de asigurari sunt invitati sa participe la programul de instruiri „Pregatire...